ESTADÍSTIQUES | 28/09/2022  Ruralcat

Es publica el mapa de cultius 2022, disponible en format shape i geopackage per fomentar la utilització de les noves tecnologies

Amb el mapa es dona accés a les dades de cultius declarats en la Declaració Agrària (DUN) 2022 per a la millora de la gestió de les explotacions agràries.

El mapa de cultius apareixen georeferenciats els productes declarats a la DUN amb referència Sistema d’Informació Geogràfica d’identificació de Parcel·les Agrícoles – SIGPAC.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat el mapa de cultius 2022, disponible en format shape i geopackage per fomentar la utilització de les noves tecnologies. Des de l’any 2015, el DACC publica el mapa de cultius de Catalunya amb origen DUN. La DUN (Declaració anual que han de fer els titulars de totes les explotacions agràries) és l’eina per a realitzar la/es declaracions de les explotacions agràries a Catalunya. S’utilitza també per a sol·licitar ajuts i per a realitzar determinats tràmits amb el Departament de forma integrada.

En el mapa de cultius apareixen georeferenciats els productes declarats a la DUN amb referència Sistema d’Informació Geogràfica d'identificació de Parcel·les Agrícoles – SIGPAC. També conté informació sobre el grup de cultiu al que pertany el producte (cereal, cítric, fruita dolça,...) i el sistema d’explotació (secà o regadiu). A més, des de l’any 2021 s’inclou la informació de la varietat del cultiu declarada, el tipus de sistema de regadiu (per inundació, aspersió,...), i la informació del segon producte quan aquest ha estat declarat a la DUN.

Les dades del mapa de cultius estan disponibles en format shape i geopackage per a fomentar la utilització de noves tecnologies. D’aquesta manera s’impulsa la creació de noves eines i aplicacions per al sector agrari, i, a més, es possibilita la seva anàlisi mitjançant processos de ‘Big Data’. En paral·lel, compleix les obligacions i recomanacions de la normativa estatal i comunitària en l’àmbit de transparència i reutilització de les dades de gestió pública per a la ciutadania.

Aquesta publicació s’afegeix al mapa d’explotacions agrícoles de Catalunya, la capa gràfica que geolocalitza les explotacions agrícoles a partir de les dades declarades a la DUN, amb el qual s’ofereix una informació rellevant per al sector i per a la ciutadania en general, tot respectant les polítiques de transparència i de protecció de les dades personals.

Val a dir també que les dades del SIGPAC, que s’utilitzen per a identificar totes les parcel·les de cultiu de Catalunya, es troben publicades d’acord amb els requisits de la Directiva INSPIREINSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) és una iniciativa de la Unió Europea per a establir una infraestructura d'informació espacial a Europa que està dissenyada per a ajudar a fer que la informació espacial o geogràfica sigui més accessible i interoperable per a una àmplia gamma de propòsits que donen suport al desenvolupament sostenible.

 

Font: DACC