DUN 2016 | 02/02/2016  DARP

Tret de sortida a la Declaració Única Agrària 2016

Entre l'1 de febrer i el 30 d'abril, s'espera que més de 57.000 titulars d'explotacions agràries catalanes facin la seva declaració

Font: DARP

Font: DARP

La Declaració Única Agrària (DUN) és la declaració anual que fan els titulars d'explotacions agràries, que inclou les dades de la seva explotació i que permet sol·licitar diversos ajuts, entre els quals el pagament bàsic, ajuts associats agraris i ramaders, i els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE). Alhora, la DUN també permet realitzar altres tràmits com la comunicació de venda de proximitat de productes agroalimentaris i l’actualització de titularitat del Registre Vitivinícola de Catalunya.

Com cada any, i per a facilitar l’elaboració i tramitació de la DUN, el Departament ha establert convenis de col·laboració amb 75 entitats col·laboradores, que representen 801 punts d’atenció al ciutadà repartits arreu de totes les comarques de Catalunya, a les quals s’ha fet formació, per tal que hi hagi una bona presentació de les declaracions.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimetnació (DARP), mitjançant la seva pàgina web, facilita informació general sobre la DUN, els ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC), i altres gestions. A més, com en campanyes anteriors, també es podrà consultar la informació gràfica de l’explotació declarada en anys anteriors, el codi i contrasenya que es comunicarà als declarants de l’any 2015, mitjançant la carta de presentació de campanya que se’ls envia.

El conjunt d´ajuts directes i ajuts associats representa una aportació de més de 380M€ per al sector agroalimentari i forestal català. També convé recordar que la PAC permet als pagesos de la Unió Europea (UE) continuar amb la seva activitat de produir aliments per a atendre les necessitats de 500 milions de ciutadans, complint així amb els seus objectius principals que són garantir una oferta d’aliments estable, segura, i a preus assequibles, i un nivell de vida adequat per als pagesos.

Cal remarcar que l’agricultura és un sector que rep ajudes gairebé només a escala europea, a diferència dels altres sectors que són objecte de polítiques estatals i que és important comptar amb una política pública per a un sector que garanteix la nostra seguretat alimentària, i que té un paper clau en la utilització dels recursos naturals i en el desenvolupament econòmic de les zones rurals.