ESTADÍSTIQUES | 03/10/2022  Ruralcat

Publicat l’informe anual del sector de la fruita fresca de l’any 2021

L’informe conté informació sobre totes les fases de conreu, transformació i comercialització de la fruita fresca per tenir una visió detallada del sector.

A l’informe s’hi troba la superfície destinada, els rendiments obtinguts, la indústria associada, la potència de les exportacions i el pes específic en l’àmbit de l’Estat i de la UE i altres països.

Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es presenta l'informe anual del sector de la fruita fresca de l’any 2021, que conté informació sobre totes les fases de conreu, transformació i comercialització de la fruita fresca per tenir una visió detallada del sector, dels seus punts forts i de les diferents problemàtiques en un sector tan important de l'economia agrícola del país. Concretament, s’hi troba la superfície destinada, els rendiments obtinguts, la indústria associada, la potència de les exportacions i el pes específic en l'àmbit de l'Estat i de la UE i altres països.

 

Figura 1: Distribució de la superfície (ha i %) de fruita (no inclou cítrics) a Espanya segons comunitats autònomes, 2021. Font: Superficies y producciones anuales de cultivos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (d’ara endavant, MAPA), agost de 2022

 

Figura 2: Distribució de la superfície (ha i %) de fruita fresca a Catalunya segons espècie, 2021. Font: Estadístiques definitives de cultius DACC, juliol de 2022

 

La meteorologia durant la primavera és la protagonista de l’informe i incideix directament a la collita de fruita dolça. Pel que fa al préssec i la nectarina, a Catalunya la collita, que inicialment es va preveure que cauria un -11% respecte del 2020, va ser finalment similar l’any 2020 (-1%), ja que les varietats de mitja estació i les tardanes no van resultar tan danyades com es van valorar en un inici, i molts fruits que presumptament caurien es van mantenir a l’arbre i van tirar endavant.

Segons les xifres publicades pel Ministeri d’Agricultura espanyol, el 2021 a Espanya s’ha consumit 375.881 milers de Kg de préssec i nectarina, un 14% menys que l’any passat. La campanya de 2021 de préssec i nectarina ha estat la campanya amb menys producció dels últims 30 anys. Com que tant el 2021 com el 2020 han estat anys de baixa collita, la comparativa entre aquests anys en l’àmbit d’exportació no sembla significatiu, per exemple, s’ha exportat un +5% entre les 2 fruites.

La producció de pera del 2021 a Catalunya ha estat de 132.157 t, un 4% inferior l’any 2020, i s’ha posicionat com la més baixa de la darrera dècada. La collita s’esperava amb retard, però, amb les elevades temperatures durant l’estiu, la recol·lecció es va portar a terme similar a un any normal i inclús amb avançament, segons la zona. Les exportacions catalanes del 2021 s’han situat en 80.164 t, un 23% més que el 2020, com també a Espanya, gran part dels destins han baixat la seva importació, però els millors clients han augmentat les importacions de pera espanyola. El consum de pera mostra un descens del 10% en l’àmbit estatal i del 12% a Catalunya, respecte de l’any precedent.

Tot i que a l’inici de l’estiu i a causa de les gelades i les pluges es preveia menys collita, la producció catalana de poma del 2021 finalment ha estat de 298.851 t, un 27% superior a l’any anterior, es recupera, doncs, part del potencial productiu. Les exportacions catalanes mostren una disminució del 18% (82.863 t) respecte de 2020. Espanya ha exportat 116.632 t, un 19% menys que l’any passat. Una gran part de les destinacions tant catalanes com espanyoles han baixat els volums comprats, destacant França i Regne Unit per sobre de tots. Pel que fa al consum de la poma, ha disminuït un 16% respecte a l’any anterior.

Durant l’any 2021, la producció d’albercoc a Catalunya (8.958 tones) ha estat un 5% inferior l’any 2020. Les exportacions catalanes han estat superiors el 2020 en un 11% (21.568t) tot i la caiguda de producció. El consum d’albercoc ha estat un 20% inferior a l’any precedent en el cas d’Espanya (0,67 Kg/càpita) i de Catalunya (0,76 Kg/càpita).

En relació amb les cireres, les condicions meteorològiques durant la primavera, amb les gelades i les pluges han danyat una part de la producció, però sense arribar als danys produïts l’any 2020, quan la collita va ser molt inferior al potencial català. Quant a exportacions, tant Catalunya com Espanya han exportat molt més que l’any anterior (-151% i +135% respectivament). El consum de cirera del 2021 ha estat superior el 2020, tant en el cas d’Espanya (1,25 Kg/càpita, +53%) com a Catalunya (1,39 Kg/càpita, +36%).

Durant l’any 2021, la producció de pruna a Catalunya ha estat un 10% inferior (4.180 t) l’any 2020. A Espanya, la producció es recupera (182.826t), després d’una baixada durant el 2020 per causes meteorològiques. Les exportacions, tant a Espanya com a Catalunya, han estat superiors el 2020, situant-se en +28% en ambdós casos. El consum de pruna el 2021, en comparació amb el 2020, ha estat superior tant en l’àmbit espanyol (1,27 Kg/càpita, +2%) com en l’àmbit català (1,42 Kg/càpita, +10%).

 

Si us interessa el món agrari i voleu estar informats de l’actualitat i les novetats, podeu fer la subscripció al butlletí a través de la web del DACC per rebre el butlletí informatiu de Novetats Estadístiques.

 

Font: DACC