AJUTS | 04/02/2016  DARP/RuralCat

Convocatòria d'ajuts per al desenvolupament local participatiu Leader

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader per un import de 7,6 milions. Enguany s'ha ampliat l'àmbit territorial fins als 556 municipis, és a dir, més d'un 73% del territori català.

Camp de blat segat. Font: DARP

Camp de blat segat. Font: DARP

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat els ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc de la operació 19.2 del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, corresponents a l’any 2016, i n’ha aprovat les bases reguladores. El termini de presentació de sol·licituds serà de 45 dies a partir de l’endemà de la publicació de l’Ordre de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el passat 28 de gener.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats principalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pymes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Aquesta convocatòria també inclou la possibilitat de fomentar les inversions en indústries vitivinícoles, a partir de l'1 de febrer de 2016, en motiu de la modificació del Reial Decret 1079/2014, actuacions que inicialment restaven excloses del Leader i que finalment s’han pogut incloure també en aquesta convocatòria.

Els ajuts destinats a aquesta nova convocatòria per a l'any 2016, per un import total de 7.666.666 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i aniran a càrrec d'una partida pressupostària del Departament, dotada amb un import màxim de 4.370.000 euros per al 2017, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts. La resta, 3.296.666 euros, anirà a càrrec del FEADER, el que representa el 43% del finançament.

Per a aquesta convocatòria la dotació pressupostària és la següent: 

 
Grup d’acció local Leader
Dotació (euros)
Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
675.275,11
Associació per al desenvolupament Integral de la zona nord- oriental de Catalunya
668.642,24
Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
603.169,30
Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp
721.331,08
Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya
639.066,17
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
583.261,32
Associació Leader de Ponent
763.660,34
Consorci Grup d’Acció Local Noguera - Segrià Nord
642.269,84
Consorci Leader Pirineu Occidental
928.455,55
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
776.488,40
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques
665.047,32
Total DARP + FEADER
7.666.666,67
 

 

La Direcció General de Desenvolupament Rural del (DARP) podrà modificar aquest desglossament en funció de les disponibilitats pressupostàries finals i les necessitats per a cada Grup d’Acció Local, en el marc de la quantia total fixada establerta en el PDR 2014-2020 i en els convenis corresponents.

Amb els projectes d'inversió que es fomentaran amb els ajuts objecte d'aquesta nova convocatòria 2016 està previst generar una inversió de més de 23 milions en els territoris rurals Leader de Catalunya, amb l'execució de més de 300 projectes que comportaran la creació de més 300 llocs de treball i la consolidació d'uns 1.000 més de manera directa.

En referència als llocs de treball també cal destacar que els proveïdors que han d'executar la inversió generada són empreses ubicades a Catalunya, majoritàriament en l'àmbit rural i, per tant, de manera indirecta també fomentaran la creació i consolidació de més Ilocs de treball durant l'execució dels projectes fomentats per l'ajut Leader.

La gestió dels ajuts a què fa referència aquesta Ordre serà exercida amb la col·laboració dels grups d’acció local seleccionats pel Departament per a aplicar el desenvolupament local participatiu Leader en les zones rurals de Catalunya.