PORCÍ | 04/02/2016  ACCI0/RuralCat

El sector de la carn de porc a Catalunya creix un 6,8%

Un estudi del sector de carn porcina a Catalunya, impulsat per la Generalitat a través d'ACCIÓ, identifica 600 empreses que generen 14.500 llocs de treball i un volum de negoci de 6.100 milions d'euros.

El sector de la carn porcina a Catalunya va créixer un 6,8% entre 2008 i 2013, assolint un volum de negoci de 6.100 milions d’euros. És una de les principals conclusions d’un estudi impulsat per la Generalitat a través d’ACCIÓ, presentat a les empreses del sector en el marc de l’assemblea general del clúster INNOVACC, l’associació catalana d’innovació del sector carni porcí.

L’informe apunta que Catalunya produeix 1,6 milions de tones de carn de porc a l’any, un 44% del total de la producció de l’Estat espanyol. D’aquest volum de carn, un 65% s’exporta. De fet, l’estudi posa de manifest la importància de la internacionalització per aquest sector: per exemple, Catalunya exporta més carn de porc fresca i congelada que països com Bèlgica, Brasil, França o Polònia.

Així, l’any 2014 les exportacions del sector carni català en general van assolir els 2.600 milions d’euros, un 81% de les quals corresponen a la carn de porc. Segons l’estudi, l’alt nivell d’internacionalització s’explica pels avenços fets pel sector en els camps de la industrialització i la optimització. La majoria de carn que s’exporta és fresca i congelada, i el repte és ara intensificar les vendes a l’exterior dels elaborats carnis de porc, com els embotits.

Les previsions indiquen que la carn porcina seguirà sent la carn més consumida pels països desenvolupats i que el creixement del consum mundial es concentrarà a l’Àsia. L’estudi també apunta que l’evolució de les preferències dels consumidors estaran determinades per la salut -amb l’aparició de nous substitutius-, la convivència amb innovacions en el packaging, l’adaptació cap a productes fàcils de consumir en qualsevol lloc i moment i l’especialització en productes gourmet adaptats a les diferències culturals de cada país.