INNOVACIÓ | 05/10/2022  Ruralcat

Es signa un conveni per impulsar les pimes innovadores del sector agroalimentari i rural mitjançant préstecs participatius (Línia Agroinnpulso)

La Línia Agroinnpulso es troba en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i està dotada amb 10 milions d’euros.

Es podran sol·licitar préstecs compresos entre els 25.000 i 1.500.000 euros.

El ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i l'Empresa Nacional d'Innovació, S.M.E., SA han subscrit un conveni per al suport a l'emprenedoria i a la pime innovadora al sector agroalimentari i el medi rural mitjançant el desenvolupament de la línia de préstecs participatius (Línia Agroinnpulso), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. L'actuació objecte d'aquest conveni està recollida al II Pla d'Acció 2021-2023 de l'Estratègia de Digitalització del sector agroalimentari i del medi rural.

La Línia Agroinnpulso està dotada amb 10 milions d’euros i finançarà els préstecs participatius aprovats per ENISA.  Es podran sol·licitar préstecs compresos entre els 25.000 euros i 1.500.000 euros. Els beneficiaris seran les petites i mitjanes empreses agroalimentàries de tota la cadena de valor, incloses les que desplegant la seva activitat al medi rural, desenvolupin activitats de base tecnològica, amb especial atenció a aquelles amb capacitat de generar ocupació de qualitat per a joves i dones, que tinguin el domicili social a Espanya, que emprenguin les inversions necessàries i duguin a terme el seu projecte empresarial basant la seva activitat en la generació de nous productes, processos o serveis. Per accedir als préstecs participatius les empreses sol·licitants hauran de presentar projectes concrets, inclosos els supòsits de refinançament, adreçats a la consolidació i la millora de la competitivitat de l'empresa.

Els préstecs participatius concedits per ENISA no incorporen avals ni garanties, un avantatge fonamental per a empreses emergents i pimes que estan iniciant el seu recorregut empresarial. Tampoc dilueixen capital, per la qual cosa són de gran interès per completar rondes posteriors de finançament, ja que permeten continuar avançant en el desenvolupament de la innovació, més enllà de les necessitats de liquiditat. Aquests, tindran una vigència de deu anys, fins al 31 de desembre de 2032. També s'haurà de tenir en compte l'impacte ambiental tant de la mateixa activitat com dels productes i serveis generats per aquesta activitat al llarg de tot el cicle de vida, en particular tenint en compte la producció, l'ús i el final de vida útil d'aquests productes i serveis.

Totes les sol·licituds de finançament han de passar pel procés d’admissió. Aquest procés s'inicia amb l'emplenament per part de l'empresa d'una sol·licitud de finançament a través del sistema informàtic existent a aquest efecte i accessible a través del web d'ENISA/Portal del Client.

 

  Font: Departament d’Acció Exterior i Govern Obert