SOSTENIBILITAT | 10/10/2022  Ruralcat

L’Idescat i el CADS publiquen nous indicadors i subindicadors per mesurar l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a Catalunya

L’estadística oficial de Catalunya continua assolint l’objectiu d’incorporar, de manera progressiva i continuada, indicadors dels ODS calculats seguint els criteris metodològics de les Nacions Unides

La segona edició del mes de la Ciència Ciutadana i Natura se celebra del 18 d’octubre al 20 de novembre.

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) han publicat 51 subindicadors de la bateria d’indicadors dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Catalunya (ODS) seguint els criteris metodològics de les Nacions Unides. Aquests subindicadors corresponen a 12 dels indicadors d’aquesta bateria, 11 dels quals s’incorporen per primera vegada. Amb la seva publicació, l’estadística oficial de Catalunya ja disposa d’un total de 248 subindicadors publicats que ofereixen informació de 63 dels indicadors d’aquesta bateria i permeten calcular parcialment el grau d’assoliment de 13 dels 17 ODS de l’Agenda 2030.

La metodologia utilitzada és la proposada per les Nacions Unides a escala mundial, que ha estat adequada en el marc d’un grup de treball constituït pels òrgans d’estadística de les comunitats autònomes. Els indicadors es poden consultar a la web l’Idescat. La plataforma permet veure l’estat de cada indicador i mostra si es troba disponible o bé encara se n’estan explorant les dades. Les dades s’ofereixen en sèries temporals per mostrar l’evolució, tant en format gràfic com de taula, dels indicadors. Per a cadascun, la plataforma incorpora una fitxa metodològica que permet obtenir el detall sobre la construcció de l’indicador, ja que conté informació relativa a la seva definició, l’origen de les dades, la periodicitat de càlcul o les unitats de mesurament.

Els indicadors presentats, en el marc de la Setmana Europea de Desenvolupament Sostenible, i coincidint amb la proximitat de la data d’aniversari de l’aprovació de l’Agenda 2030, són una de les eines de les quals s’ha dotat la Generalitat per assolir els reptes de l’Agenda 2030 i se sumen al Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya a l’Aliança Catalunya 2030, una coalició de país per a l’assoliment dels ODS. L’estadística oficial de Catalunya disposa, actualment, de dos sistemes d’indicadors dels ODS calculats amb les metodologies de les Nacions Unides i d’Eurostat, l’oficina estadística de la Unió Europea.

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”, en la qual es va incloure que el seguiment i l’avaluació dels ODS i les fites es durien a terme utilitzant un conjunt d’indicadors mundials que es complementaran amb indicadors regionals i nacionals.

El 6 de juliol de 2017, va aprovar un marc d’indicadors dels ODS (mitjançant la Resolució 71/313), prèviament acordat per la Comissió d’Estadística de Nacions Unides en la seva sessió de març de 2017. Està constituït per 231 indicadors únics. D’aquests, 12 es fan servir per mesurar més d’una de les fites de l’Agenda 2030, amb la qual cosa el recompte final d’indicadors és de 247. Tal com estableix aquesta Resolució, el marc d’indicadors s’ha de refinar anualment. Així mateix, es van fixar dues revisions en tota la seva extensió els anys 2020 i 2025.

 

Font: DACC