RECERCA | 11/02/2016  Ruralcat

Ecorkwaste aposta per reutilizar els residus del suro i generar energia

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) lidera Ecorkwaste, un dels cinc projectes del programa LIFE, a Catalunya, centrat en la reutilització dels residus forestals generats per la indústria surera.

El projecte Ecorkwaste, coordinat per Joan de Pablo, professor del Departament d’Enginyeria Química de la UPC, té l'objectiu de demostrar les diferents opcions de reutilització del suro i la seva viabilitat tècnica, mediambiental i econòmica que suposaria acabar amb el desaprofitament de bona part dels residus surers que acaben en abocadors sense cap valor afegit i que no es reciclen.

Durant la implementació del projecte, en el qual participen també l'Institut Català del Suro, el Centre Tecnològic de Manresa Eurecat-CTM (membre de la xarxa TECNIO), l’empresa Typsa, i el Clúster Vitivinícola Català Innovi, la UPC assajarà dos sistemes de reutilització: d'una banda, la construcció d'un aiguamoll híbrid artificial, que s'instal·larà a la planta de Codorniu de Sant Sadurní d'Anoia, i on es faran servir els residus de suro com a material granular absorbent per al tractament de les aigües residuals del sector vinícola. De l'altra, es preveu la construcció d'un centre pilot de gasificació, al CTM de Manresa, per avaluar el potencial dels taps de suro usats com a substrats per a la producció d'energia. Els resultats dels assajos permetran elaborar un pla integral de gestió de residus per a la indústria surera.

Amb un finançament de més d’un milió d'euros procedents de la Unió Europea (UE) a través del programa LIFE, el projecte té una durada de tres anys i es preveu que finalitzi a finals de 2018. S'estima que durant la fase experimental del projecte s'aconsegueixi reutilitzar el 95% dels residus de suro, i que es redueixin el 90% de compostos orgànics recalcitrants (polifenols) de les aigües residuals dels cellers, gràcies a l'absorció feta pels aiguamolls. Així mateix, es preveu una generació de més de 2KWh d'energia tèrmica per cada quilogram de deixalles de suro en els sistemes de gasificació.