RAMADERIA | 11/02/2016  PARCS

Guia fotogràfica de plantes per a l'avaluació de l'estat de conservació de les pastures

Aquesta guia visual complementa el llistat i la metodologia del "Protocol per a l'avaluació de l'estat ecològic dels prats. Adaptació per a la muntanya mitjana del nord-est de Catalunya", editat el 2014.

Aquesta guia ha estat elaborada pel botànic Andreu Salvat i s'ha pogut realitzar gràcies a la cessió de bona part de les imatges per part de www.floracatalana.net

Aquesta guia ha estat elaborada pel botànic Andreu Salvat i s'ha pogut realitzar gràcies a la cessió de bona part de les imatges per part de www.floracatalana.net

En el marc del "Projecte de coneixement, millora i conservació de les pastures del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (2009-2012)", l’any 2010 es va elaborar una metodologia per a l’avaluació de l’estat de conservació de les pastures.

Amb aquesta metodologia es volia obtenir un model estandarditzat per avaluar l’estat de conservació de les pastures de manera senzilla i que el pogués posar en pràctica qualsevol persona amb uns mínims coneixements botànics. Es va partir d’un model implantat en parcs naturals de França i d’Alemanya (Mestelan, Sainte Marie, Vansteelant, 2007) que es va adaptar a les característiques i els condicionants del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

L’any 2014 es va elaborar el "Protocol per a l’avaluació de l’estat ecològic dels prats. Adaptació per a la muntanya mitjana del nord-est de Catalunya", document en el qual es recull una versió evolucionada de la proposta inicial presentada el 2010.

La base de la metodologia per a l’avaluació de l’estat de conservació de les pastures consisteix en la realització d’un transsecte a través de la pastura en què s’han d’identificar una sèrie d’espècies de flora indicadores d’un bon estat de conservació. En funció del nombre d’espècies identificades es cataloga l’estat de conservació de la pastura.

Fins ara només es disposava del llistat d’espècies indicadores, però enguany ha estat possible complementar aquesta metodologia amb una "Guia il·lustrada amb les fotos de les espècies indicadores", per tal de facilitar-ne la identificació en l’avaluació que es realitza a camp. Aquesta guia ha estat elaborada pel botànic Andreu Salvat i s’ha pogut realitzar gràcies a la cessió de bona part de les imatges per part de www.floracatalana.net.