INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 18/10/2022  Ruralcat

Disponible una eina que ajudarà a decidir la data de caducitat i la de consum preferent dels aliments a partir de criteris científics

Aquesta eina vol contribuir a reduir el malbaratament alimentari establint la data correcta de marcatge dels aliments.

Una tercera part dels aliments produïts anualment al món es malbaraten (FAO, 2011).

Des de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), es posa en marxa el projecte BESTDATE, que donarà com a resultat principal una eina basada en criteris científics perquè les empreses alimentàries i les autoritats competents puguin establir la data de marcatge adequada per a cada aliment. A més, en el marc del projecte es donaran recomanacions sobre la tipologia d’estudis per establir-ne la durada.

Una tercera part dels aliments produïts anualment al món es malbaraten (FAO, 2011). Segons la UE, el causant del 10% del malbaratament alimentari és el marcatge de les dates de consum preferent i de caducitat, que fa que es descartin aliments tot i ser aptes per al consum.

Sovint, les empreses elaboradores d’aliments no disposen de criteris clars ni d’una metodologia per establir la data de consum preferent i que la durabilitat establerta en aliments no peribles moltes vegades no obeeix a criteris científics. Això provoca que es llencin aliments quan encara són segurs i aptes per al consum.

Dins del projecte BESTDATE, es dissenyarà una eina de suport en la presa de decisions disponible en línia, fàcil d’utilitzar i de caràcter interactiu. Basada en l’arbre de decisions de la guia de l’EFSA, integrarà els criteris i els factors que determinen la data de marcatge que ha de dur un aliment, i aportarà els criteris científics sobre els quals decidir si un producte ha de dur data de caducitat ―per les implicacions en seguretat alimentària― o si, contràriament, la data apropiada és la de consum preferent. A més, es facilitarà a les empreses del sector alimentari una guia metodològica per realitzar els estudis que permeten establir la data de consum preferent a partir de la identificació dels factors que limiten la qualitat del producte i dels paràmetres per monitorar-ne la qualitat durant la vida útil mitjançant les analítiques fisicoquímiques o sensorials corresponents.

 

Font: IRTA