AGRICULTURA | 18/10/2022  Ruralcat

Tret de sortida al procés participatiu sobre l’Estratègia de relleu generacional agrari de Catalunya

La suma de factors socials, econòmics, ambientals i culturals afecta el model de futur de la pagesia posant en una situació d’alerta moltes de les explotacions agràries actuals.

El repte del relleu generacional és un tema complex i multidimensional.

Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya (DACC) s’ha elaborat una “Estratègia pel relleu generacional agrari”, en la que s’articula un nou marc d’actuació per renovar les estructures agràries i per donar suport a les noves generacions, tant familiars com nouvingudes, que tenen la voluntat de crear empreses viables econòmicament, socialment i ambientalment.

 

El relleu generacional de les empreses agràries familiars es troba en un moment crític. Una suma de factors socials, econòmics, ambientals i culturals afecta el model de futur de la nostra pagesia posant en una situació d'alerta moltes de les explotacions agràries actuals, que no preveuen un relleu natural de la seva activitat. Aquesta tendència es constata a diferents escales territorials, considerant-se un problema estructural europeu, en què múltiples institucions, associacions i sindicats estan treballant per renovar els instruments de suport a les noves generacions agràries.

 

El repte del relleu generacional és un tema complex i multidimensional, en el que cal fer un abordatge més enllà dels incentius econòmics. Entre altres aspectes, cada vegada és més evident la necessitat d’integrar temes culturals, territorials, jurídics, formatius i d’acompanyament, per tal de donar suport institucional a una nova generació agrària.

Aquesta Estratègia pel relleu generacional agrari de Catalunya pretén donar resposta a una de les accions estratègiques de l’Agenda Rural de Catalunya que és “Promoure un Pla Nacional per al relleu generacional agrari que inclogui mesures de millora de la incorporació de joves agricultors, mesures que fomentin el mentoratge a nous agricultors, entre altres”. Mitjançant aquest procés participatiu, es pretén informar a la ciutadania de la proposta d’Estratègia pel relleu generacional agrari de Catalunya i rebre propostes que permetin completar-la i adaptar-la a les necessitats exposades per les persones participants, sempre respectant les etapes de participació realitzades anteriorment.

 

La proposta s’orienta a:

-Situar el problema del relleu generacional agrari al centre de l’acció política i l’interès social, cultural i econòmic.

-Facilitar el procés d’incorporació agrària a totes aquelles persones emprenedores que tinguin un projecte agrari viable, en el marc dels sistemes agroalimentaris sostenibles, amb eines diverses adaptades a cada perfil emprenedor.

-Articular i coordinar les eines necessàries per facilitar el relleu generacional i l’emprenedoria agrària per als diferents perfils de persones que s’incorporen al sector en models viables econòmicament, socialment i ambientalment.

-Generar un ecosistema innovador de suport i acompanyament interinstitucional al relleu generacional i l’emprenedoria agrària, tant de la pagesia tradicional com de la nouvinguda.

-Donar resposta als principals reptes i accions per afavorir el relleu generacional i l’emprenedoria agrària a Catalunya.

-Incidir en la priorització de polítiques i accions per al relleu generacional i l’emprenedoria agrària en el marc del nou període de programació dels fons europeus (FEDER, FEADER, FSE, entre altres).

-Desenvolupar una de les accions estratègiques de l’Agenda Rural de Catalunya que és “Promoure un Pla Nacional per al relleu generacional agrari que inclogui mesures de millora de la incorporació de joves agricultors, mesures que fomentin el mentoratge a nous agricultors, entre altres”.

 

Font: Gencat