SANITAT VEGETAL | 12/02/2016  IRTA/RuralCat

L'IRTA demostra l'efectivitat de dos mol·lusquicides contra el cargol poma

La cianamida càlcica és un adob nitrogenat que allibera àcid mortal per als cargols i el producte Neu 1184M funciona com a Esquer de la plaga.

Cargol poma

La cianamida càlcica és un adob nitrogenat que ja s’utilitza al Japó per al control del cargol poma. Tot i ser un adob, allibera àcid cianamídic que permet l’acció mol·lusquicida. Precisament per determinar com cal utilitzar aquest adob i quina és la seva efectivitat per combatre la plaga del cargol poma evitant la fitotoxicitat de l’arròs, investigadors de l’IRTA han dut a terme un assaig sobre el seu maneig, per encàrrec del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya.

Els resultats de l’assaig fet durant la campanya de 2015 han demostrat que aplicant dosis de 350 kg/ha de cianamida càlcica s’aconsegueix una mortalitat del 100% del cargol poma 6 dies després del tractament. Per a que aquest producte sigui efectiu s’ha d’aplicar quan el cargol poma està actiu, amb un nivell d’aigua de 3-5 cm, i cal prendre les mesures de protecció pertinents.

El treball s’ha dut a terme a les parcel·les de l’Estació Experimental de l’Ebre tenint en compte els següents paràmetres: l’aigua estancada, la temperatura, l’activitat del cargol poma, la sembra de l’arròs i la quantitat de tractament de cianamida càlcica.

D’altra banda, l’IRTA també ha fet un estudi sobre l’eficàcia del producte Neu 1184M en la protecció de l’arròs contra el cargol poma. Aquest producte és atraient per al cargol poma i funciona com a esquer. En aquest estudi, la màxima mortalitat de cargol poma obtinguda ha estat del 63% amb Neu 1184M després de 7 dies de l’aplicació del tractament mantenint el nivell de producció. Tot i no ser una solució definitiva, aquesta pot ser també una estratègia a tenir en compte per protegir la planta d’aquesta plaga.

Aquest producte, desenvolupat per una empresa d’Alemanya, encara no està autoritzat a Catalunya tot i que la companyia està interessada en ampliar el registre per a fer possible el seu ús.

Els investigadors de l’IRTA han presentat aquestes novetats aquest dimecres als arrossers del Delta de l’Ebre en el marc de la XII Jornada tècnica de l’arròs celebrada a Deltebre (Baix Ebre).

 

Informació relacionada