INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 20/10/2022  Ruralcat

L'Estratègia Alimentària de Catalunya vol assolir un sistema alimentari més sostenible, just i saludable

Aquesta estratègia es portarà a terme implantant més de 294 actuacions, moltes d’elles transformadores, consensuades pels experts dels 34 grups de treball que hi col·laboren.

L'Estratègia Alimentària de Catalunya es fonamenta en el Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya (PEAC) 2021-2026.

Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s’impulsa l’Estratègia Alimentària de Catalunya, un pla d’acció per assolir un sistema alimentari més sostenible, segur, just, cohesionat, resilient, saludable i d’accés universal.

Aquesta estratègia es portarà a terme implantant més de 294 actuacions, motes d’elles transformadores, consensuades pels experts dels 34 grups de treball que hi col·laboren. Es vol garantir que el sistema alimentari és una eina per a la protecció del futur del medi ambient, del territori, dels pagesos i pageses, ramaders i ramaderes, pescadors i de les futures generacions.

Impulsar el canvi cap a un nou sistema alimentari és imprescindible per avançar cap a la sostenibilitat de la societat i poder fer front als reptes com el canvi climàtic, la pressió sobre els recursos naturals, el manteniment de la capacitat productiva, l'impuls de patrons alimentaris més saludables i la garantia de resposta a la creixent demanda d'aliments.

La missió d'aquesta estratègia és articular un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, arrelat territorialment al país i basat en la seva diversitat, que produeixi uns aliments saludables, accessibles i de qualitat, reconeguts per totes les persones consumidores.

L'Estratègia Alimentària de Catalunya es fonamenta en el Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya (PEAC) 2021-2026, i és l’eina per implementar l’estratègia europea “Farm to fork” i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

 

Font: DACC