MEDI NATURAL | 24/10/2022  Ruralcat

S’inicia el procés d’autorització excepcional per crema de restes vegetals per causa sanitària o restes forestals per risc d’incendi

Únicament es pot permetre amb caràcter excepcional, amb la corresponent autorització individual, per raons de caràcter fitosanitari o, en entorns silvícoles, amb l’objectiu de prevenir els incendis forestals.

Aquesta norma afecta a tot el territori de Catalunya.

El passat mes d’abril es va publicar la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. A l’article 27.3 d'aquesta Llei 7/2022, es preveu que, amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola. Únicament es pot permetre amb caràcter excepcional, amb la corresponent autorització individual, per raons de caràcter fitosanitari o, en entorns silvícoles, amb l'objecte de prevenir els incendis forestals. Aquesta norma afecta a tot el territori de Catalunya.

 

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha habilitat en l’apartat de tràmits del seu web el procés d’autorització excepcional per crema de restes vegetals per causa sanitària o restes forestals per risc d’incendi.

 

En relació amb aquesta petició, el model de Sol·licitud per a activitats amb risc d’incendi forestal (M0276-DO1)  es troba al web del Departament. En aquest document es declara que aquesta sol·licitud per cremes de restes vegetals se sol·licita exclusivament per raons de caràcter fitosanitari, ja que no és possible abordar amb altre tipus de tractament i que no existeixen altres mitjans per evitar la propagació de plagues/malalties. Caldrà detallar el cultiu/plantació i la plaga/malaltia que l’afecta. També s’ha elaborat un informe tècnic de suport per part de l’IRTA.  

 

Per tant, d’acord amb la normativa existent hi ha aquestes tres possibilitats:

 -Autorització per crema de restes vegetals per causa sanitària o restes forestals per risc d’incendi. Tot l’any.

-Autorització per a activitats amb risc d'incendi forestals llevat de crema de restes vegetals. Entre el 15 de març de 2022 i el 15 d'octubre de 2022.

-Comunicació de foc d’esbarjo. Entre el 16 d’octubre de 2022 i el 14 de març de 2023.

 

Font: DACC