FERTILITZACIÓ | 15/02/2016  RuralCat

Full informatiu núm. 11 del Pla per a la millora de la fertilització agrària a Terres de ponent

Ja pots consultar, a l'Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes, Full informatiu núm. 11 del Pla per a la millora de la fertilització agrària a Terres de ponent, dedicat als cultius extensius: l'aplicació de dejeccions ramaderes líquides al moment de cobertora i recomanacions genèriques per a la cobertora en cereals d'hivern

Ritme d'absorció del Nitrogen i moments òptims d'aplicació de fertilitzant per al cereal d'hivern.  Font: IRTA

Ritme d'absorció del Nitrogen i moments òptims d'aplicació de fertilitzant per al cereal d'hivern. Font: IRTA

Aquest full informatiu ens recorda que les necessitats màximes en nitrogen del cereal d’hivern es donen des de l’inici d’afillolat, fins poc abans de la floració. En aquest període és quan les aplicacions d’aquest nutrient són més eficients. Per aquest motiu, la fertilització de cobertora és un dels moments claus en el cicle del cereal d’hivern. Les aportacions de nitrogen es poden fer mitjançant adobs minerals o dejeccions ramaderes líquides (purí, digerit...). En el cas d’utilitzar aquestes últimes, la seva aportació s’haurà de realitzar abans de l’inici d’encanyat del cultiu, per evitar malmetre’l. Si s’utilitza adob mineral, la seva aportació es pot retardar fins al moment previ a l’espigat, o fins i tot, es pot fraccionar en dues aplicacions. L’aplicació tardana de nitrogen en cobertora dóna un increment en el contingut de proteïna del gra (IRTA Fundació Mas Badia).

Et recordem que a l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes trobaràs més informació. Es tracta d’un espai web amb tota la informació relacionada amb la gestió de les dejeccions ramaderes i l’aplicació agrícola dels fertilitzants orgànics i minerals. S’estructura en tres àrees: GRANJA per a tots aquells temes relacionats amb les explotacions ramaderes, CAMP per a aquells vinculats amb la fertilització dels cultius i OFICINA que ofereix serveis administratius i normatius.

L’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes és una de les oficines virtuals del portal RuralCat, on també hi trobaràs: Sanitat vegetal, el Pla Estratègic de Recerca, innovació I Transferència agroalimentària de Catalunya, l’Oficina del Regant, Fruit.Net, Assessorament i Suport a la Indústria Agroalimentària .