TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 16/02/2016  DARP/RuralCat

Èxit de la jornada sobre bombament solar en el regadiu

L'Oficina del Regant va organitzar, amb una implicació molt activa d'Infraestructures.cat, la jornada "Bombament solar en el regadiu. Rebaixem la factura?", a l'EscolaAgrària de Tàrrega.

Un moment de la jornada obre bombament solar en el regadiu. Font: DARP

Un moment de la jornada obre bombament solar en el regadiu. Font: DARP

Aquesta jornada, dins del context de l’estat actual d’aprovació del Reglament que regula l’autoconsum elèctric (RD 900/2015), té més interès i vigència que mai ja que ha tancat un període d’incertesa; i que dins de les energies renovables, l’autoconsum mitjançant sistemes de generació fotovoltaica es presenta com una alternativa per a reduir despesa en els regadius. En aquest sentit, es va comptat amb la col·laboració de diferents experts en la matèria, tant des de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) com de Comunitats de Regants i empreses privades. La jornada va ser inaugurada pel director general de Desenvolupament Rural, Oriol Anson.

El desenvolupament tècnic de la jornada es va iniciar amb una primera ponència de Xavier Guixà i Joan Latorre, d’Infraestructures.cat, que van mostrar l’estat actual i les problemàtiques associades a l’esmentat Reglament aprovat recentment sobre l’autoconsum elèctric, seguidament han exposat diferents alternatives valorades econòmicament per a poder prioritzar quina seria més viable per un regadiu en què l’estacionalitat de la demanda coincideix en les èpoques amb més radiació solar. Les alternatives estudiades serien connectats a xarxa elèctrica, desconnectats com illa o una altra opció com a “parcialment illa” que seria una part connectada a la xarxa i una part illa. La valoració econòmica com a producte del “peatge d’accés” descartaria el connectat a xarxa.

Posteriorment, Roberto Quintilla de la Comunitat General de Regants del Canal d’Aragó i Catalunya va explicar l’experiència de la seva comunitat en aquest tema del bombament solar. En el seu cas, es va tirar endavant estudis tècnics i econòmics de 5 comunitats interessades però no es va trobar un acompanyament públic, el que va fer replantejar-ho a nivell privat, produint un plec de condicions per a poder fer una proposta al sector privat per a tirar-ho endavant.

Tot seguit, Luis Navarte, de l’Institut d’Energia solar de la UPM, va exposar l’experiència en aquest sector per a adaptar el bombeig fotovoltaic per a usos d’alta potencia i per a crear equips estàndards i fiables. S’aposta per un generador fotovoltaic amb seguidor d’eix nord-sud ja que és més econòmic i amb menys manteniment. Segons alguna experiència real, va comentar que a partir del tercer any es pagaria menys en energia solar que en energia de la xarxa; i que el projecte europeu anomenat MASLOWATEN, que estan duent a terme a nivell d’Europa per a introduir la tecnologia en el mercat, i del qual la UPM n’és la coordinadora.

D’altra banda, tècnics de l’empresa Power electronics van abordar la importància dels variadors de freqüència per a un correcte bombament amb energia solar i tota la tecnologia existent en aquest camp, i les experiències que en tenen. I finalment representants tècnics de Sofos van comentar les experiències d’autoconsum amb energia fotovoltaica en el sector agrari.

Finalment, només afegir que la jornada va ser molt participativa amb taula rodona al final del programa, que va comptar amb més de 120 persones que en van fetr una valoració molt positiva, i aquesta jornada inicia les activitats de transferència tecnològica programades enguany des de l’Oficina del Regant.