BIOECONOMIA | 27/10/2022  Ruralcat

Publicada la infografia sobre les Accions Transformadores del Pla d’Acció 2022-2024 de l’Estratègia de Bioeconomia de Catalunya

L’Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2030 (EBC2030) té com a objectiu promoure el creixement i desenvolupament sostenible de l'economia catalana mitjançant el foment de la producció de recursos biològics i de processos locals i renovables.

A la infografia hi ha un resum de les 15 Accions Transformadores que es van desenvolupar al I Pla d’Acció 2022-2024.

S’ha publicat la infografia sobre les Accions Transformadores del Pla d’Acció 2022-2024 de l’Estratègia de Bioeconomia de Catalunya a la Oficina de la Bioeconomia del portal de Ruralcat.

A la infografia trobareu un resum de les 15 Accions Transformadores que es van desenvolupar al I Pla d’Acció 2022-2024 classificades segons els 7 objectius de l’EBC2030:

- Aprofitament de la biomassa

- Teixit empresarial

- Consum de bioproductes, bioenergia i biomaterials

- Paisatges resilients i serveis ecosistèmics

- Coneixement com a motor

- Rol de l’Administració

- Preparar la societat per al canvi

 

Els primers quatre objectius estan orientats a la generació d’activitat econòmica, mentre que els tres últims són objectius transversals que contribueixen a l’assoliment dels primers. Per cadascuna de les Accions Transformadores trobareu informació sobre les principals actuacions que s’estan duent a terme, l’estat de l’acció transformadora i el pressupost previst.

 

Font: DACC