AJUTS | 31/10/2022  Ruralcat

Èxit de projectes presentats en la darrera convocatòria d'ajuts Leader amb 321 sol·licituds per a realitzar inversions en les zones Leader de Catalunya

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, i la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 30 de setembre, havent assolit la xifra de 321.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat la convocatòria dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc de l’operació 19.2 del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya (PDR) 2014-2022, corresponents a l’any 2022, prèvia publicació de les bases reguladores el 5 de maig. El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 30 de setembre, havent assolit la xifra de 321.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, i la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats principalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Els ajuts destinats a aquesta vuitena convocatòria 2014-2022, per un import total de 7.666.666 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i aniran a càrrec d'una partida pressupostària del Departament, dotada amb un import màxim de 4.370.000 euros per a l’any 2022, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts. La resta, 3.296.666 euros, anirà a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el que representa el 43% del finançament.

Amb els projectes d'inversió que es fomentaran amb els ajuts objecte d'aquesta nova convocatòria està previst generar una inversió de més de 23.000.000 € en els territoris rurals Leader de Catalunya, amb l'execució de més de 230 projectes, de les 321 sol·licituds, que comportaran la creació de més de 200 llocs de treball, i la consolidació d'uns 1.000 més de manera directa.

En referència als llocs de treball també cal destacar que els proveïdors que han d'executar la inversió generada són empreses ubicades a Catalunya, majoritàriament en l'àmbit rural, i, per tant, de manera indirecta també fomentaran la creació i consolidació de més llocs de treball durant l'execució dels projectes fomentats per l'ajut Leader.

La gestió dels ajuts a què fa referència aquesta convocatòria serà exercida amb la col·laboració dels Grups d’Acció Local seleccionats pel Departament per a aplicar el desenvolupament local participatiu Leader en les zones rurals de Catalunya.

 

Font: DACC