AGRICULTURA | 18/02/2016  CCPAE

Catalunya concentra el 27% dels elaboradors ecològics de tot l'Estat

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha publicat les estadístiques estatals de producció agrària ecològica corresponents al 2014. Un any més, aquestes confirmen que Catalunya és la comunitat més desenvolupada en els sectors secundari i terciari i la que té més diversificada la seva indústria agroalimentària ecològica.

Productes ecològics

Productes ecològics

Catalunya compta amb el 27,2% d’operadors elaboradors, el 40,2% d’importadors, el 25,4% d'exportadors i el 28,2% de comercialitzadors del sector ecològic a tot l’Estat. És la tercera comunitat en superfície ecològica, darrere d'Andalusia i Castella-La-Manxa, per davant d'Extremadura i Múrcia. Pel que fa a explotacions ramaderes compta amb un 12,7% del total estatal, sent la segona en importància, i aglutina el 20% de les activitats agroindustrials.

 

Operadors

 

Pel que fa a operadors registrats per activitat, és a dir, productors vegetals, ramaders, elaboradors, importadors i comercialitzadors, Catalunya va assolir la quarta posició l'any 2014, amb un total de 3.286 operadors (gairebé el 9,4% del total estatal), superada per Andalusia (10.612, 30,4%) i Castella-La-Manxa (6.747, 19,3%). Catalunya, però, es manté líder en elaboradors amb 839 operadors (27,2 del total estatal), seguida d'Andalusia (471, 15,3%) i Comunitat Valenciana (305, 9,9%); continua primera en comercialitzadors amb un total de 269 operadors (28,2% del total estatal), seguida d’Astúries (141, 14,7%) i Comunitat Valenciana (119, 12,5%); i també és la comunitat amb més importadors, amb un total de 51 operadors (40,2% del total estatal), pels 28 (22%) de Comunitat Valenciana o els 25 (19,7%) d’Andalusia.

 

Superfície i cultius

 

L'any 2014, Catalunya va tancar-lo amb 105.805 ha dedicades a l'agricultura ecològica (6,4% del total estatal), consolidant la tercera posició després d'Andalusia (853.494 Ha, 51,3%) i Castella-La-Manxa (284.599 Ha, 17%).

Per cultius, Catalunya destaca com a tercera en hortalisses (745,2 ha), tercera en el conreu de la vinya (9.471Ha), quarta en el d'oliveres (6.624 ha).

Eurostat va variar la metodologia estadística, que no comptabilitza determinats usos de la terra. Les xifres de superfície ecològica de 2014, 2013 i 2012 no són comparables amb els anys anteriors.

 

Explotacions ramaderes i caps de bestiar

 

L'any 2014, Catalunya va continuar creixent en importància pel que fa a explotacions ramaderes assolint un total de 772 (12,7% del total estatal), segona en el rànquing, després d'Andalusia (3.521 explotacions, 57,9%). Catalunya és primera comunitat en avicultura de carn (30 explotacions, 44,8% del total estatal), i segona en vaquí de carn (412, 14,7%), cabrum de carn (82, 16,1%) i equí (68, 23,9%).
Pel que fa a caps de bestiar, Catalunya és segona en bovins (27.682 caps, 16,5%), i en aus de corral (92.865 caps, 23,7%), i tercera en cabrum (3.786 caps, 6,7%). 2014, Catalunya va produir 1.082 tonelades de carn ecològica (4,4%), sent la tercera comunitat per darrere d'Andalusia i Extremadura.

 

Indústria agroalimentària

 

Per segon any consecutiu, Catalunya es manté com la segona Comunitat Autònoma amb més activitats agroindustrials relacionades amb la producció vegetal (847 activitats) i la producció animal (162 activitats), comptant amb el 20% de tot l’Estat. Només Andalusia, amb un 23,4% de les activitats industrials, supera Catalunya.

Catalunya destaca per ser la comunitat amb més agroindústria relacionada amb l'elaboració de pa (276 activitats, 43,5%), elaboració de begudes (172 activitats, 20%), fabricació de pinsos (16 activitats, 31,4%) i l'elaboració de productes carnis (106 activitats, 29,8%). Segona en l'elaboració de productes lactis (20 activitats, 16,5%). I tercera en la transformació hortofrutícola (208 activitats, 14,4%), elaboració d'olis (74 activitats, 11,9%).