AGRICULTURA | 04/11/2022  Ruralcat

Disponible el Repositori Digital d’Agricultura de Precisió

L’objectiu d’aquest repositori és posar materials divulgatius relacionats amb l’AP a disposició dels agricultors/es i personal tècnic a fi de facilitar la transició cap a l’Agricultura de Precisió a Catalunya.

Aquest Repositori Digital d’Agricultura de Precisió ha estat finançat a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

El Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió (GRAP) de la Universitat de Lleida i del Centre CERCA Agrotecnio ha el Repositori Digital d’Agricultura de Precisió (AP). L’objectiu d’aquest repositori és posar materials divulgatius relacionats amb l’AP a disposició dels agricultors/es i personal tècnic a fi de facilitar la transició cap a l’Agricultura de Precisió a Catalunya.

L’Agricultura de Precisió és una estratègia de maneig que recull, processa i analitza dades temporals, espacials i individuals i les combina amb altres informacions per a donar suport a decisions de maneig d’acord amb la variabilitat estimada per tal de millorar l’eficiència d’ús dels recursos, la productivitat, la qualitat, la rendibilitat i la sostenibilitat de la producció agrícola (segons la definició oficial de la International Society of Precision Agriculture - https://ispag.org/about/definition).

En el repositori els materials estan dividits en 5 blocs: conceptes bàsics, adquisició de dades, extracció d’informació, presa de decisions i actuació a camp, i s’hi troben 4 tipus de documents:

 

- Bases de l’AP: són documents formatius bàsics tenen l’objectiu de fer arribar les bases conceptuals de l’AP a tots aquells que no les han rebut de forma reglada.

- Fitxa tècnica: són fitxes descriptives d’equips o tècniques concretes per a poder-les entendre fàcilment i conèixer les seves especificacions.

- Tutorial: són o bé guies pràctiques o bé materials multimèdia per a fer operacions concretes.

- Aplicació pràctica: són estudis i casos pràctics d’èxit que serveixen per a analitzar casos concrets que puguin servir com a referència.

 

El repositori és un espai viu que neix amb vora 40 documents i prop de 80 definicions i que anirà creixent per tal d’anar cobrint tots els aspectes presents i futurs relacionats amb l’AP. El GRAP està obert a suggeriments i peticions que es respondran en la mesura de les seves possibilitats (grap@udl.cat).

Aquest Repositori Digital d’Agricultura de Precisió ha estat finançat a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

 

Font: GRAP