RAMADERIA | 19/02/2016  RuralCat

Nutrecu, una nova aplicació de racionament equí

El Grup de Remugants "Ramon Trias" posa a disposició del públic mitjançant el seu web l'aplicació Nutrecu que permet elaborar una ració complerta per a diferents tipologies de cavalls.

Una euga i el seu polli a les pastures del Pirineu Català. Autor: Laura Vilà, 2011.

Una euga i el seu polli a les pastures del Pirineu Català. Autor: Laura Vilà, 2011.

Nutrecu és una aplicació informàtica (excel) creada per Laura Vilà en el seu treball final de Grau en Ciència i Salut Animal, de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (Universitat de Lleida). Aquest treball descriu la situació del sector equí, la seva anatomia, fisiologia i necessitats nutritives, així com la valoració de diferents aliments. També inclou un manual de l’aplicació, en el punt 5.5 “Alimentació pràctica bàsica”.

Nutrecu és una aplicació en base a un full de càlcul que consta de nou pestanyes visibles, on s’hi pot fer la valoració nutritiva d’un aliment, si se’n coneix la composició química, i conseqüentment elaborar taules d’aliments, calcular les necessitats d’un cavall, i plantejar una ració, a partir de la valoració i les necessitats, a preu mínim per dia, tenint en compte les limitacions d’aquest i les que puguin suposar les dels aliments. Totes les unitats estan expressades seguint el criteri del sistema INRA, de la mateixa manera que ho fan les fórmules que permeten calcular la ració en si.

Per més informació us podeu dirigir a Laura Vilà Casas (lau.csa9@gmail.com) o a Jordi Maynegre (tutor del treball).