INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA | 07/11/2022  Ruralcat

L'espai de la vinya i el vi de l'Oficina Virtual de les Taules Sectorials Agràries estrena un nou apartat dedicat al control de pesades de la verema

En aquest nou apartat s’hi troben recollits els controls setmanals de la verema actual, així com el resum de la verema anterior, per poder-los consultar.

Tota aquesta informació és possible gràcies al Registre vitivinícola de Catalunya (RVC).

L’Oficina Virtual de les Taules Sectorials Agràries estrena un nou apartat a l’espai corresponent a la Taula Sectorial de la Vinya i el Vi dedicat al control de pesades de la verema, on trobareu recollits els controls setmanals de la verema actual, així com el resum de la verema anterior, per poder-los consultar.

La verema és un concepte ampli que engloba l’entrada de raïm als cellers (pesades) i la gestió de l’associació de parcel·les vitícoles a les diverses Denominacions d’Origen (DO) existent a Catalunya.

La pesada és cada assentament que es realitza, informant de la quantitat de raïm lliurada al celler per part de la persona lliuradora de collita, procedent d’una parcel·la vitícola inscrita en el Registre vitivinícola de Catalunya (RVC), i que recull la informació abans indicada, i cada pesada recull la següent informació:

 

-Identificació del celler elaborador

-Codi tiquet de bàscula

-NIF persona/es lliuradores de collita

-Quilograms de raïm lliurats

-Varietat (segons codificació del Registre Vitivinícola de Catalunya)

-Grau alcohòlic volomètric

-Destinació de la pesada (apte vi DO, vi sense DO, destil·lació)

-Data de lliurament del raïm

-Parcel·la/es vitícola/es origen de la producció de raïm, amb un màxim de quatre parcel·les per pesadaData/hora real

-Data/hora de gravació, aquest és un valor automàtic no modificable

-Kg Lliurador 1

 

La persona lliuradora de collita és la persona física o jurídica, que d’acord amb la persona titular de la parcel·la, que conrea les vinyes, pot lliurar collita de raïm fresc als cellers elaboradors, amb destí vinificació.

Les pesades s’enregistren al Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC), l’eina comuna de gestió del potencial vitivinícola de Catalunya, on interaccionin tots els actors del cicle de la vinya i el vi: viticultors particulars, cellers, cooperatives, organitzacions professionals, consells reguladors de les denominacions d'origen, INCAVI i el Departament competenten en matèria d'Agricultura.

Setmanalment, i amb la fi de poder portar un seguiment de l’evoluació de la verema, s’extreu la inofrmació del registre i s’elaboren els 3 documents que formaran part d’aquest nou espai:

 

-Entrada de raïm per DO: ens aporta la informació dels quilograms de raïm (pesades entrades) en funció de l’aptitud indicada.

-Entrada de raïm per varietat: ens permet veure la totalitat dels quilograms entrats per cadascuna de les varietats de raïm.

-Tancaments per denominació d’origen de l’entrada de verema: Reflecteix les dates en que les diferents denominacions d’origen efectuen el tancament de l’entrada de pesades de cadascuna de les varietats i/o municipis.

 

Tota aquesta informació és possible gràcies al RVC, l’eina que té per objectiu garantir la traçabilitat dels productes vitivinícoles des del cep fins a l’ampolla, facilitant la gestió de tots els operadors.

 

Font: DACC