TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 22/02/2016  INCAEN/RuralCat

El sector de la biomassa es consolida a Catalunya

En els darrers dos anys s'han instal·lat més de 1.800 noves calderes de biomassa. La producció d'estella i de pèl·let ha augmentat fins a les 270.000 tones i 49.000 tones, respectivament, i s'ha duplicat el nombre d'empreses que operen en el sector.

La setmana passada es va celebrar a Vic la Jornada Professional de la Biomassa de Catalunya. Durant la presentació, la directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), Assumpta Farran,va assenyalar el dinamisme que ha assolit l’aprofitament d’aquest recurs forestal en els darrers mesos, i ha apuntat que la biomassa està possibilitant “la creació d’un sector industrial que genera riquesa local i llocs qualificats de treball, principalment en zones rurals”.

Farran també va detallar que, pel que fa la demanda, “en els darrers dos anys s’han instal·lat més de 1.800 noves calderes de biomassa”, mentre que per la banda de l’oferta “en els darrers anys la producció d’estella i de pèl·let ha augmentat fins a les 270.000 tones i 49.000 tones, respectivament, i s’ha duplicat el nombre d’empreses que operen en el sector”.

Durant la jornada també es va presentar, l’exposició itinerant “La biomassa forestal i agrícola a Catalunya”. Una mostra, que recorrerà Catalunya en ocasions com el Dia Mundial de l’Eficiència Energètica o la Setmana de l’Energia, explica què és la biomassa i les seves tipologies, descriu com s’està utilitzant a Catalunya en l’actualitat i presenta algunes de les principals instal·lacions de biomassa que funcionen a diferents punts del territori.

L’aprofitament de la biomassa és una prioritat per a la Generalitat de Catalunya. El recurs hi és de manera abundant: al país hi ha 2 milions d’hectàrees de superfície forestal, de les quals 1,3 milions corresponen a superfície arbrada. A més, cada any l’increment del volum aparent dels boscos és de 3,5 milions de m3.

La Jornada Professional de la Biomassa de Catalunya estava orientada tant a l’explotació de la biomassa en instal·lacions municipals com a la seva utilització en la indústria. L’organització ha anat a càrrec de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic, la Generalitat de Catalunya -des de l’ICAEN, la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat, i Centre de la Propietat Forestal-, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, el Consell Comarcal d’Osona, el Clúster de la Biomassa de Catalunya i la Diputació de Girona.

 

Informació relacionada