FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 11/11/2022  Ruralcat

El proper dilluns 21 de novembre s’obren les inscripcions a nous cursos a distància

El proper dilluns dia 21 de novembre s’obriran les inscripcions a 8 cursos a distància que ofereix el Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat. El període d’inscripció finalitzarà el 30 de novembre.

El període d’inscripció finalitzarà el 30 de novembre.

Els cursos que s’ofereixen són els següents:

 

FITO BÀSIC. Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre l'ús i la manipulació de productes fitosanitaris, que permet, alhora, obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic que exigeix la normativa vigent (DECRET 61/2015, de 28 d’abril).

Dates: Del 17/01/2023 al 24/02/2023

Durada: 25 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Fonaments zootècnics

Aquest curs està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

Dates: Del 17/01/2023 al 14/04/2023

Durada: 87 h

Cost de la inscripció: 65 €

 

Curs bàsic de producció agrària ecològica

Aquest curs ofereix uns coneixements bàsics específics sobre les bases de la producció agrària ecològica, així com també sobre els requisits de control que comporta, per tal de poder adaptar el funcionament de les explotacions i les empreses a aquest sistema productiu.

Dates: Del 17/01/2023 al 03/03/2023

Durada: 30 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Curs de benestar animal durant el transport

Aquest curs ofereix la formació general i específica sobre benestar animal durant el transport que permet, alhora, obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent.

Dates: Del 17/01/2023 al 24/02/2023

Durada: 20 h

Cost de la inscripció:52 €

 

Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius 

Aquest és un curs obert a tothom, però està especialment adreçat a l'alumnat que segueix un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

Dates: Del 17/01/2023 al 06/04/2023

Durada: 60 h

Cost de la inscripció: 65 €

 

Habilitats directives en la gestió de l’empresa

El bloc d'Habilitats directives en la gestió de l'empresa conforma un paquet de formació que considerem transcendental per un correcte desenvolupament professional en el món empresarial agrari. Els emprenedors i treballadors agraris es troben en multitud de situacions que requereixen l'habilitat per crear un ambient que faciliti la col·laboració, i així poder assolir els compromisos que enforteixin la relació amb els clients, proveïdors, treballadors, família, etc.

Dates: Del 17/01/2023 al 10/03/2023

Durada: 32 h

Cost de la inscripció: 54 €

 

Tasques per a la gestió de l’empresa

 El bloc de Tasques per a la gestió de l'empresa conforma un paquet de formació que dóna els coneixements bàsics i indispensables perquè un futur empresari agrari s'iniciï en la gestió diària de la seva empresa.

Dates: Del 17/01/2023 al 10/03/2023

Durada: 32 h

Cost de la inscripció: 54 €

 

Petits elaboradors agroalimentaris – Prerequisits I

El curs de Sensibilització mediambiental conforma un paquet de formació que dóna els coneixements bàsics i indispensables per tal d’orientar una explotació agropecuària en un entorn sostenible i d’aprofitament de recursos. Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran per correu electrònic.

Dates: Del 17/01/2023 al 17/02/2023

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Font: DACC 

Informació relacionada