PROJECTES EUROPEUS | 14/11/2022  Ruralcat

El nou programa Interreg ‘NEXT MED’ de cooperació a l'àrea mediterrània es presenta per a la seva adopció definitiva

Interreg NEXT MED té com a objectiu contribuir al desenvolupament intel·ligent, sostenible i just per a tota la conca mediterrània donant suport a una cooperació equilibrada, duradora i de gran abast i una governança multinivell.

L'import global de la contribució de la Unió Europea al Programa és d'uns 253 milions d'euros.

El document del programa de cooperació transnacional Interreg NEXT ‘Mediterranean Sea Basin’ (d’ara endavant ‘NEXT MED’) s’ha presentat oficialment a la Comissió Europea per a la seva adopció definitiva.

 

 

El text del programa és el resultat d'un ampli treball de col·laboració entre els representants nacionals de 15 països: Algèria, Xipre, Egipte, França, Grècia, Israel, Itàlia, Líban, Jordània, Malta, Palestina, Portugal, Espanya, Tunísia i Türkiye (Turquia) – i diferents rondes de consultes que han implicat més de 500 parts interessades de la regió mediterrània.

Interreg NEXT MED té com a objectiu contribuir al desenvolupament intel·ligent, sostenible i just per a tota la conca mediterrània donant suport a una cooperació equilibrada, duradora i de gran abast i una governança multinivell. La missió del programa és finançar projectes de cooperació que abordin reptes socioeconòmics, ambientals i de governança conjunts a nivell mediterrani, com ara l'adopció de tecnologies avançades, la competitivitat de les pimes i la creació d'ocupació, l'eficiència energètica, la gestió sostenible de l'aigua, l'adaptació al canvi climàtic, la transició a una economia circular i eficient amb els recursos, educació i formació, sanitat, etc.

A partir de l'experiència i els resultats dels programes de cooperació transfronterera (CBC) Med ENPI (2007-2013) i ENI (2014-2020), NEXT MED continuarà donant suport a la cooperació euromediterrània durant el període 2021-2027 en el marc de la política de cohesió de la Unió Europea i el seu instrument específic "Interreg" que dóna suport a la cooperació territorial europea entre regions i països. NEXT MED s'implementa en la secció B "Cooperació transnacional" de la dimensió externa d'Interreg, que permet la cooperació en territoris transnacionals més grans o al voltant de conques marítimes entre els estats membres de la UE i els països socis del veïnat del sud.

L'import global de la contribució de la Unió Europea al Programa és d'uns 253 milions d'euros, incloent uns 230 milions d'euros per al finançament de projectes i 23 milions d'euros per a l'assistència tècnica (dedicats a la gestió i implementació), el que correspon a un augment del 21% respecte a l'ENI CBC Med. El pressupost prové del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), l'Instrument de Preadhesió (IAP III) i l'Instrument de Veïnatge, Desenvolupament i Cooperació Internacional (NDICI).

La contribució màxima de la UE per projecte serà del 90% del seu cost total, mentre que almenys un 10% de cofinançament estarà garantit per l'associació del projecte. L'estratègia temàtica NETX MED s'estructura al voltant de 4 grans objectius, declinats en 9 objectius específics de la següent manera:

 

Objectiu polític 1 "Una Mediterrània més competitiva i intel·ligent" per: 

- Desenvolupar i millorar les capacitats de recerca i innovació i l'adopció de tecnologies avançades. 

- Millorar el creixement sostenible i la competitivitat de les pimes i la creació d'ocupació a les pimes, fins i tot mitjançant inversions productives.

Es destinen un total de 66,6 milions d'euros a l'objectiu polític 1, que corresponen al 29% del pressupost del programa.

 

Objectiu polític 2 "Un Mediterrani més verd, baix en carboni i resilient" per:

- Promoure l'eficiència energètica i reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

- Promoure l'adaptació al canvi climàtic i la prevenció del risc de desastres, la resiliència tenint en compte els enfocaments basats en els ecosistemes.

- Promoure l'accés a l'aigua i la gestió sostenible de l'aigua.

- Promoure la transició cap a una economia circular i eficient amb els recursos.

Es destinen un total de 96,9 milions d'euros a l'objectiu polític 2, que corresponen al 42% del pressupost del programa.

 

Objectiu polític 3 “Una Mediterrània més social i inclusiva” per:

- Millorar l'accés en igualtat a serveis inclusius i de qualitat en l'educació, la formació i l'aprenentatge al llarg de la vida mitjançant el desenvolupament d'infraestructures accessibles, inclòs el foment de la resiliència per a l'educació i la formació a distància i en línia.

- Garantir l'accés igualitari a l'atenció sanitària i fomentar la resiliència dels sistemes de salut, inclosa l'atenció primària, i promoure la transició de l'atenció institucional a l'atenció familiar i comunitària.

Es destinen un total de 48,8 milions d'euros a l'objectiu polític 3, que corresponen al 21% del pressupost del programa.

 

Objectiu específic Interreg “Una millor governança de la cooperació per a la Mediterrània” pel: 

- Foment de models i processos de governança local a través d'associacions. intersectorials, multinivells i transfrontereres, fomentant la cooperació i el diàleg entre els ciutadans, els actors de la societat civil i les institucions per abordar qüestions d'interès conjunt a nivell local mitjançant intercanvis transnacionals, de baix a dalt i plantejaments participatius.

Es destinen un total de 17,7 milions d'euros a l'Objectiu Específic Interreg, que corresponen al 8% del pressupost del Programa.

 

Font: Departament d’Acció Exterior i Unió Europea

Informació relacionada