INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA | 17/11/2022  Ruralcat

Ja està disponible la nova fitxa d’etiquetatge de vins

Aquesta fitxa recull les indicacions obligatòries específiques que han de tenir les etiquetes: la indicació “Denominació d’origen protegida” o “Indicació geogràfica protegida” i el nom de la DOP i la IGP.

Aquestes expressions poden ser substituïdes en l’etiquetatge per un terme tradicional.

Des del Departament d’Alimentació, Acció Climàtica i Agenda Rural s’ha posat a disposició la nova fitxa d’etiquetatge de vins. Aquesta fitxa recull les indicacions obligatòries específiques que han de tenir les etiquetes: la indicació “Denominació d’origen protegida” o “Indicació geogràfica protegida” i el nom de la DOP i la IGP.

Aquestes expressions poden ser substituïdes en l’etiquetatge per un terme tradicional, els quals estan recollits a la base de dades electrònica eAmbrosia. La fitxa també conté una taula amb les indicacions per fer aquesta substitució d’expressions, on es troba el terme tradicional, l’expressió que pot substituir i les categories de producte.

També s’expliquen les normes relatives a la presentació, que indiquen que les expressions “Denominació d’origen protegida” i “Indicació geogràfica protegida” o els termes tradicionals que les substitueixen han de figurar en l’etiquetatge immediatament pròximes al nom geogràfic corresponent. Els termes tradicionals s’indicaran a les etiquetes amb caràcters de dimensions que no superin els utilitzats per indicar el nom geogràfic.

Per acabar, a la fitxa s’hi troben les excepcions a l’obligació d’utilitzar l’expressió “denominació d’origen protegida” per a determinats vins amb DOP.

 

Font: DACC