PREMIS | 23/11/2022  Ruralcat

Oberta la convocatòria del Premi "Aliments d’Espanya. Millors Olis d’Oliva Verge Extra: Campanya 2022-2023"

L’objectiu dels premis és promocionar productes agroalimentaris del país, i contribuir en la promoció dels olis d’oliva verge extra de major qualitat, per així millorar la seva imatge i posició al mercat.

La data límit per presentar la sol·licitud és el 29 de desembre de 2022.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb l’objectiu de promocionar productes agroalimentaris del país, pretén contribuir a promocionar els olis d’oliva verge extra de major qualitat, per així millorar la seva imatge i posició al mercat.

 

 

Els premis compten amb 3 modalitats:

 

- Premi “Aliments d’Espanya Millor Oli d’Oliva Verge Extra – Fruitat Verd Amarg”: aquesta modalitat és per olis amb fruitat d’intensitat mitjana-alta, que recorda a les olives verdes i a altres fruites i notes verdes en els que apareixen marcats, i equilibrats, els atributs amargs i picants.

- Premi “Aliments d’Espanya Millor Oli d’Oliva Verge Extra – Fruitat Verd Dolç”: per olis amb fruitat d’intensitat mitjana – alta, que recorda a les olives verdes i a altres fruits i notes verdes en el que els atributs amarg i picant no es troben excessivament marcats.

- Premi “Aliments d’Espanya Millor Oli d’Oliva Verge Extra – Fruitat Madur”: per olis amb un fruitat d’intensitat mitjana – alta que recorda a les olives madures i a altres fruits madurs, ametlles o no, amb els atributs amarg i picant molt poc marcats.

- Premi Especial “Aliments d’Espanya Millor Oli d’Oliva Verge Extra”: Es concedirà aquest premi a l’oli que hagi obtingut la millor puntuació a la fase de tast i a la valoració fisicoquímica d’entre les tres modalitats establertes.

 

Seran admesos als premis els olis d’oliva verge extra a granel de la campanya 2022-2023, segons defineix el Reglament (UE) nº 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, per la qual cosa es crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris. Aquests olis hauran de complir els requisits que pels olis d’oliva verge extra, estableix el Reglament (CEE) nº2568/91 de la Comissió, d’11 de juliol de 1991, relatiu a les característiques dels olis d’oliva i dels olis de pinyolada d’oliva i els seus mètodes d’anàlisi, i les seves posteriors modificacions.

Cada almàssera podrà concursar amb una mostra d'oli d'oliva verge extra obtingut d'olives recol·lectades en el territori nacional, procedent d'un lot homogeni d'almenys 10.000 kg. Quan l'oli presentat al concurs estigui contingut en dos o més dipòsits, aquests es mostrejaran de manera conjunta per a l'obtenció d'una única mostra final. En tot cas, els dipòsits hauran de trobar-se en el mateix recinte.

Es poden presentar a la convocatòria les empreses, entitats o persones físiques o jurídiques de naturalesa pública o privada que ostentin la titularitat de les almàsseres autoritzades que tinguin la seva seu social a Espanya.

El termini de presentació de sol·licituds serà de tres mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria del premi al BOE. La data límit és el 29 de desembre de 2022. La resolució dels premis es dictarà a tot tardar el 29 de març del 2023, i l’entrega de premis es farà en un acte convocat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

 

Font: MAPA