INNOVACIÓ | 24/11/2022  Ruralcat

S’impulsa l’elaboració d’un Model Digital de Classes de Capacitat Agrològica de Sòls del territori de Catalunya

En el marc de les mesures per a pal·liar el canvi climàtic, Catalunya ha pres el compromís de reduir les emissions de CO2 un 40%, implementant un nou model energètic que arribi a produir un 30% de l’energia provinent de fonts renovables.

L’import total per l’elaboració del Model Digital de Classes de Capacitat Agrològica de Sòls del territori de Catalunya és d’1.627.847,61€.

El Govern català ha aprovat el Pluriennal per a atendre l’Addenda al Contracte programa amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) per a l’elaboració del Model Digital de Classes de Capacitat Agrològica de Sòls del territori de Catalunya, per un import total d’1.627.847,61 d'euros.

Aquesta addenda al Contracte Programa entre l’Administració de la Generalitat i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya és per a les anualitats de 2022, 2023, 2024, i 2025, i el pressupost anirà a càrrec del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Les addendes signades entre el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i l’ICGC per a la realització de mapes de capacitat agrològica han estat les següents:

 

- En data 6 d’octubre de 2021 es va signar una addenda al Contracte programa per a dur a terme diferents projectes en matèria d’informació geogràfica per un import de 117.334,22 €, que incloïa, entre altres, la realització dels mapes de capacitat agrològica de les zones cartografiades a 1:25.000 de les demarcacions de Tarragona i Lleida.

- En data 20 de desembre de 2021 es va signar una nova addenda, per un import de 51.437,12 €, per a la realització dels mapes de capacitat agrològica de les zones cartografiades a 1:25.000 de les demarcacions de Barcelona i Girona.

 

Davant dels previsibles efectes pels diversos escenaris de Canvi Climàtic (CC) i, d’altra banda, en el marc de la transició energètica, cal donar resposta de forma urgent a les polítiques de protecció del recurs sòl per tal d’assegurar una producció d’aliments (seguretat alimentària), la sostenibilitat dels sistemes naturals, evitar la degradació dels sòls (erosió, salinització, sodificació, i desertificació), la contaminació (salut ambiental i alimentària), i combatre el canvi climàtic (estocatge de CO2).

I en el marc de les mesures per a pal·liar el canvi climàtic, Catalunya ha pres el compromís de reduir les emissions de CO2 un 40%, implementant un nou model energètic que arribi a produir un 30% de l’energia provinent de fonts renovables (Horitzó 2030: INDC).

El Departament necessita avançar l’elaboració d’un Model Digital de Classes de Capacitat Agrològica per als Sòls del territori de Catalunya. Aquestes tasques es duran a terme aplicant tècniques de Digital Soil Mapping.

En aquest context, el Mapa de Classes de Capacitat Agrològica del Sòls (CAS), que elabora l’ICGC i que es deriva de la Cartografia clàssica de sòls a escala 1:25.000, ha esdevingut, en el marc del Decret 24/2021 d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, una eina de planificació i gestió del territori imprescindible, però actualment només un 21,4% del territori de Catalunya està cobert per Cartografia clàssica de sòls a escala 1:25.000, i el ritme màxim de producció actual amb els equips humans disponibles és d’1,3%/any.

La tecnologia de la Cartografia Digital de Sòls (Digital Soil Mapping), basada en algoritmes de Machine Learning (Intel·ligència Artificial), pot ser un factor disruptiu clau que permetrà accelerar la productivitat a partir de la preparació i entrenament de models de predicció de les propietats dels sòls sobre tot el territori de Catalunya. Aquests models permetran produir mapes digitals en format ràster dels atributs del sòl de manera contínua que a la vegada permetran generar un ‘Model digital de classes de capacitat agrològica per als sòls del territori de Catalunya’.

 

Font: DACC