AJUTS | 29/11/2022  Ruralcat

Es destinen 1M € a actuacions per promoure la descarbonització de la flota pesquera

Aquest ajut vol avaluar les possibilitats de descarbonització de la flota extractiva i impulsar inversions a bord de millora de la selectivitat de les arts de pesca, reducció del consum de gasoil i reducció de l’impacte de la pesca.

Aquestes actuacions responen a la demanda feta pel sector en la jornada de descarbonització en el marc de l’Estratègia marítima de Catalunya (EMC).

La Generalitat de Catalunya ha convocat ajuts per import d’1 milió d’euros, adreçats al sector pesquer, per avaluar les possibilitats de descarbonització de la flota extractiva i impulsar inversions a bord de millora de la selectivitat de les arts de pesca, reducció del consum de gasoil i reducció de l’impacte de la pesca. Aquestes actuacions responen a la demanda feta pel sector en la jornada de descarbonització en el marc de l’Estratègia marítima de Catalunya (EMC).

Aquest ajut forma part d’una convocatòria extraordinària de tancament del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), d’un total de 3,4 milions d’euros, destinats a inversions a executar el 2023 per fomentar la pesca i l’aqüicultura sostenibles.

El DACC ha convocat aquests ajuts extraordinaris, vist el retard d’aprovació del Programa operatiu espanyol del nou Fons Europeu Marítim de la Pesca i l’Aqüicultura (FEMPA).

Aquesta serà la darrera convocatòria d’ajuts FEMP de mesures generals, cofinançats en un 75% per la Unió Europea i un 25% per la Generalitat de Catalunya, ja que s’espera iniciar el futur Fons Europeu Marítim de la Pesca i l’Aqüicultura (FEMPA) a mitjans de l’any 2023.

S’han habilitat ajudes per a les cinc línies d’actuacions següents: dins l’apartat de desenvolupament sostenible de la pesca hi ha un ajut adreçat a limitar l’impacte de la pesca al medi marí i adaptació de la pesca a la protecció d’espècies, un altre destinat a serveis d’assessorament, i la darrera línia adreçada a ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges. Totes tres línies estan dotades amb mig milió d’euros i sumen un total per a aquest apartat d’1,5 M€.

La segona prioritat dels ajuts seria el desenvolupament sostenible de l’aqüicultura. Aquí hi hauria les dues línies d’ajuts restants: una adreçada a serveis d’assessorament, a la qual es destinen 25.000 euros, i una altra per a inversions productives a l’aqüicultura, d’1,9 M€.

El termini per sol·licitar les ajudes finalitzarà el proper 9 de gener de 2023 i les actuacions hauran d’estar finalitzades l’1de setembre de 2023, per garantir el compliment de tancament pressupostari del període operatiu FEMP. En el cas de les actuacions productives a l’aqüicultura, només s’acceptaran operacions presentades en la convocatòria 2022 denegades per manca pressupostària, per garantir el compliment de les limitacions temporals de subvencionalitat al FEMP.

Es convoquen també 0,5 milions d’euros adreçats a inversions en els ports i llotges pesqueres per millorar la traçabilitat, valor afegit dels productes pesquers, seguretat i condicions de treball i que permetran implementar inversions d’estalvi i eficiència energètica i implementació d’energies renovables a les llotges gestionades per les confraries de pescadors.

Aquests ajuts contribueixen a implementar l’Estratègia marítima de Catalunya (EMC), amb iniciatives i projectes que connecten les línies estratègiques d’actuació (LEAS) de l’EMC amb els ciutadans i el territori, i fomenten així un desenvolupament sostenible i respectuós amb l’ús de la mar, la creació i el manteniment d’ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i un marc de governança innovador que en garanteixi l’operativitat.

 

Font: DACC

Informació relacionada