ESTADÍSTIQUESS | 07/12/2022  Ruralcat

Ja està disponible l’informe InterPIG 2021 actualitzat i l’informe econòmic de resultats econòmics de les granges de producció porcina a Catalunya

El resum InterPIG 2021 presenta una nova actualització dels resultats econòmics més significatius d'Espanya, i l’informe econòmic 2022 de resultats econòmics de les granges de producció porcina a Catalunya recull els resultats econòmics de les granges de producció porcina en l’àmbit català.

Les dades utilitzades per l’informe InterPIG 2021 provenen de la base de dades del grup InterPIG, i les dades de l’informe econòmic 2022 de resultats econòmics de les granges de producció porcina a Catalunya de la base de dades SIP.

S’ha presentat un resum de l’informe InterPIG 2021 dels resultats econòmics més significatius d'Espanya i del grup dels 4 principals països productors europeus del sector porcí (EU4: França, Alemanya, Dinamarca i els Països Baixos) per a l'any 2021. Les dades utilitzades per a fer aquest informe provenen de la base de dades del grup InterPIG, del que SIP en forma part des de l’any 2006 aportant la informació d’Espanya.

A l’informe s’observa que el cost de producció porcina a Espanya (1,21 €/kg canal) és el més baix del grup EU4 com a conseqüència que el cost d'allotjament i gestió es manté notablement inferior respecte de la resta dels països. En canvi, el preu de venda ha estat el més alt dels EU4, amb 1,23 €/kg, cosa que comporta que el marge econòmic resultant és favorable a Espanya, amb un diferencial de 19 ct. d'€/kg.

L’informe econòmic 2022 de resultats econòmics de les granges de producció porcina a Catalunya recull els resultats econòmics de les granges de producció porcina a Catalunya, del primer semestre de 2022 (2022-S) i l’evolució dels últims 5 anys. La informació presentada s’ha obtingut de la base de dades SIP (excepte el Preu de venda: Mercolleida).

El primer semestre de 2022, les explotacions catalanes presenten de mitjana un resultat negatiu de -14,1 ct.€/kg viu. És el pitjor resultat dels últims anys analitzats. Pel que fa al preu de venda, el Preu MERCO el primer semestre de 2022 ha estat de 134,7 ct.€/kg viu. Puja 9,4 ct.€/kg en relació al 2021.

El cost de producció a Catalunya, el primer semestre, ha estat de 146,5 ct.€/kg viu. És un cost 24,5 ct.€ més alt que l’any 2021 i uns 40 ct.€/kg més alt que els anys anteriors. Aquest increment situa el cost de producció del 2022-S en el nivell més alt dels últims 20 anys, i és degut principalment a la puja de preu de les primeres matèries i, per tant, del preu del pinso.

Aquest informe també recull una anàlisi de l’evolució del cost de producció, dades sobre l’estructura del cost de producció, sobre el cost de producció per fase productiva i una comparació entre Catalunya i Espanya, i Catalunya est i oest.

 

Font: DACC