AJUTS | 13/12/2022  Ruralcat

La Comissió Europea aprova el programa espanyol del FEMPA, dotat de 1.120 milions d’euros

Les actuacions estan encaminades a mantenir la viabilitat de l'activitat pesquera, mitjançant la gestió sostenible i la conservació dels ecosistemes marins, entre altres.

La sostenibilitat és l’eix fonamental per a qualsevol tipus d’actuació que es financi a través d’aquest fons.

El Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura (FEMPA) està dotat amb 6.108 milions d’euros en ajudes per als sectors de la pesca, l’aqüicultura, la transformació i la comercialització. D'aquesta quantitat més de 1.120,44 milions corresponen a Espanya, el primer país perceptor del FEMPA, amb un 21,1% del pressupost del fons en gestió compartida.

L'actual FEMPA compta amb una estructura més flexible respecte al període anterior, cosa que ha permès als estats membres el disseny d'actuacions als seus programes més adaptades a les seves necessitats reals.

El programa operatiu espanyol s'ha desenvolupat en el marc de les estratègies del Pacte Verd Europeu, la Política Pesquera Comuna, els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 i la política marítima de la Unió Europea, ja que la sostenibilitat serà l'eix fonamental per a qualsevol tipus d’actuació que es financi a través d’aquest fons.

En concret, les actuacions estan encaminades a mantenir la viabilitat de l'activitat pesquera, mitjançant la gestió sostenible i la conservació dels ecosistemes marins, el foment d'una aqüicultura sostenible i competitiva, la modernització i la dinamització de la cadena de valor, l'impuls de l'economia blava i el desenvolupament de les comunitats locals pesqueres i aqüícoles, principalment a través dels grups d'acció local (GAL).

Per això el programa posa èmfasi en donar suport a la producció, transformació i comercialització de productes pesquers i aqüícoles a petita escala. Altres elements fonamentals seran la digitalització, la innovació i el relleu generacional. També es reforça el component ambiental del fons i el creixement d’una economia blava.

El repartiment de la dotació financera del FEMPA d'Espanya entre les comunitats autònomes es va acordar a la Conferència Sectorial de Pesca el juliol de 2021, el suport financer del qual es destinarà, per blocs temàtics, de la manera següent: el 49,1 % a pesca, el 37,6% a aqüicultura, transformació i comercialproització, el 10% per al Desenvolupament Local Participatiu i el 3,3% per a la governança internacional dels oceans i assegurar uns mars i oceans segurs, protegits, nets i gestionats sosteniblement.

A la Conferència Sectorial es va decidir assignar a l'Administració General de l'Estat 233,4 milions d'euros i 886,6 milions d'euros a les comunitats autònomes. Concretament Catalunya ha estat assignada amb un total de 55,67 milions d’euros.

 

Font: Departament d’Acció Exterior i Unió Europea