AJUTS | 14/12/2022  Ruralcat

Es destinen 8 milions d’euros a fomentar les comunitats energètiques mitjançant les cooperatives de consum

L’objectiu és facilitar la participació de la ciutadania en la generació i gestió de la seva pròpia energia d’origen renovable a través de l’economia social i cooperativa.

Les comunitats energètiques són una de les fórmules que ha de permetre la transició cap a un nou model energètic més net, sostenible, democràtic i just.

El Govern, mitjançant els departaments d’Empresa i Treball i d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, obrirà una línia d’ajuts de 8 milions d’euros per al desplegament de comunitats energètiques dins de cooperatives de consum, siguin de nova creació o ja existents.

Aquesta mesura té com a objectius accelerar el procés de transició energètica i estimular l’activitat econòmica en l’àmbit cooperatiu. Les comunitats energètiques són agrupacions de gent que promouen una instal·lació d’energies renovables per generar la seva pròpia energia, i que decideixen com gestionar els excedents. Aquesta instal·lació sol ser de petita o mitjana dimensió i s’ubica en l’entorn més proper dels promotors, fet que contribueix a un model de generació distribuïda en el territori i amb un impacte molt menor en el medi.

La potenciació d’aquesta figura a través de l’economia social i cooperativa permet la participació de la ciutadania en el model energètic, i també contribueix a fer que les energies renovables esdevinguin activitat econòmica que reverteixi en el territori. De fet, la possibilitat de constituir comunitats energètiques en el si de cooperatives els obre la porta a una nova oportunitat de negoci en el marc de la transició energètica, ja que els permet desplegar una cartera de serveis associats a la generació d’energia renovable, a l’eficiència energètica i a la mobilitat sostenible.

La línia SolarCoop subvencionarà amb un màxim de 80.000 euros totes aquelles tasques relacionades tant amb la definició del model de gestió i de funcionament de la comunitat energètica com amb el disseny i creació dels espais assemblearis, dels processos, de les línies estratègiques i de l’entorn jurídic adequat per a cada projecte. La gestió de la línia anirà a càrrec de l’Institut Català d’Energia (ICAEN).

Podran optar a aquests ajuts aquelles associacions o cooperatives de consum que en els seus objectius hagin inclòs la creació d’activitat econòmica, preferentment en territoris en despoblament. Aquestes cooperatives hauran de tenir com a persones sòcies persones físiques, pimes, entitats sense finalitat de lucre o ens de l’administració local del municipi; a més, una majoria de les persones sòcies hauran de ser persones físiques, o hauran de comptar amb el suport de l’ajuntament on s’estableixin.

Les comunitats energètiques són una de les fórmules que ha de permetre la transició cap a un nou model energètic més net, sostenible, democràtic i just, ja que són una eina fonamental per facilitar la participació activa de la ciutadania, de les petites i mitjanes empreses i de l’administració local en l’àmbit de l’energia. Un dels objectius de la transició energètica que promou el Govern de Catalunya és apoderar les persones per tal que puguin generar, consumir i gestionar la seva pròpia energia d’origen renovable.

Fins al moment, el Govern ja havia aprovat mesures per facilitar i incentivar la constitució de comunitats energètiques: ha aprovat que les comunitats energètiques locals siguin declarades d’interès territorial estratègic, de manera que tinguin prioritat en la tramitació; ha possibilitat la instal·lació de petites plantes d’energies renovables, de fins a 5 MW, en sòl urbanitzable que estigui planificat, però no desenvolupat; ha simplificat la tramitació d’instal·lacions d’autoconsum sobre cobertes; ha habilitat línies d’ajuts per a les instal·lacions d’autoconsum per valor de 230 milions d’euros, amb recursos dels Fons Europeus Next Generation, i ha impulsat la creació de la Xarxa d’Oficines Comarcals per a la Transició Energètica, que entre altres tasques han d’identificar i assessorar iniciatives de noves comunitats energètiques.

 

Font: DACC