PROJECTES EUROPEUS | 19/12/2022  Ruralcat

Nova convocatòria de beques EU-FORA d'EFSA, per a la formació en l’avaluació de riscos alimentaris

L’EU-FORA és un programa per a joves científics de la UE i l’EFTA, per a contribuir a la seguretat alimentària de la Unió Europea.

El termini de sol·licitud de la beca és fins al 15 de març del 2023.

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha llançat una convocatòria d’un programa de beques per a la formació en l’avaluació de riscos alimentaris.

L’EU-FORA és un programa per a joves científics de la UE i l’EFTA, per a contribuir a la seguretat alimentària de la Unió Europea. El programa està dirigit tant a professionals de l'àmbit de les ciències biològiques amb experiència en la seguretat alimentària com a organitzacions amb sòlides competències en un o diversos àmbits de l'avaluació dels riscos per a la seguretat alimentària.  L’EU-FORA pretén augmentar el grup d'experts en avaluació de riscos per a la seguretat alimentària disponibles a Europa i estimular la participació dels estats membres en el treball d'avaluació del risc, amb l'objectiu final de construir una cultura comuna de la UE per a avaluació del risc.

Els objectius específics d'aquesta convocatòria de subvencions són: seleccionar els llocs d'acollida de becaris per a la formació d'un o més becaris, durant un període de 12 mesos; i  seleccionar els becaris proposats per les seves institucions d'origen. Concretament, la convocatòria pretén identificar consorcis de llocs d'allotjament i organitzacions companyes d'enviament. 

El propòsit principal del programa de beques s'orientarà a l'avaluació de riscos químics i microbiològics i, de manera més general, a les activitats que pertanyen a les competències de l'EFSA, per atraure professionals d'àmbits rellevants com ara: agricultura, bioquímica, bioinformàtica, biologia, biometria, biotecnologia, química, etc.

La beca té una durada de dotze mesos, durant els quals el participant treballarà en una organització europea d'avaluació de riscos alimentaris, fora del país d'origen.

La proposta ha de presentar conjuntament un consorci de dues organitzacions admissibles de dos països diferents de la UE, Noruega i Islàndia. Una de les organitzacions actuarà com a organització d'enviament, i proposarà un participant que es formarà en el marc d'un programa de treball ofert pel soci del consorci, que actuarà com a entitat d'acollida i serà responsable de la formació del participant.

Després d'una convocatòria de propostes, l'EFSA classificarà els programes de treball rebuts en funció de la qualitat i la rellevància, així com de la idoneïtat del participant identificat.

EFSA podria organitzar un taller d'estiu EU-FORA a finals de juny per compartir tota la informació rellevant, aclarir qualsevol pregunta oberta, afinar els últims detalls i garantir que tots els actors implicats estiguin alineats. Els participants del taller esperats serien: els supervisors del lloc d'acollida companys, els becaris designats, l’equip de projecte del contractista de formació, els representants de l'EU-FORA Alumni i els coordinadors del programa de l'EFSA

El termini de sol·licitud de la beca és fins al 15 de març del 2023.

 

Font: Departament d’Acció Exterior i Unió Europea