| 20/12/2022  Ruralcat

Ja està disponible la guia de pautes per a la gestió conjunta dels sistemes d’autocontrol de la Qualitat i Seguretat Alimentàries basats en l’APPCC

L’objectiu d’aquest document és donar directrius per aplicar el sistema APPCC a la gestió de les potencials no conformitats de qualitat (SGQA).

L’APPCC és un sistema de control basat en la prevenció, que utilitza una metodologia lògica i sistemàtica, directa i basada en criteris científics per a gestionar la seguretat dels aliments.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha posat a disposició la guia de pautes per a la gestió conjunta dels sistemes d’autocontrol de la Qualitat i Seguretat Alimentàries besants en l’APPCC. Aquesta guia descriu els pilars en què s’ha de basar un sistema d’autocontrol de la qualitat agroalimentària: el control dels subministraments (controla el que compres), el control del procés productiu (controla el que fas), el control del producte acabat (controla el que vens), i la traçabilitat, i ajuda a complir amb els requisits de la Llei 14/2003. D’altra banda, els operadors alimentaris estan obligats a tenir un sistema d’autocontrol per a la gestió dels perills alimentaris (SGSA, sistema de gestió de la seguretat alimentària) que s’ha de desenvolupar segons un sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC).

L’APPCC és un sistema de control basat en la prevenció, que utilitza una metodologia lògica i sistemàtica, directa i basada en criteris científics per a gestionar la seguretat dels aliments.

L’objectiu d’aquest document és donar directrius per aplicar el sistema APPCC a la gestió de les potencials no conformitats de qualitat (SGQA), de forma equivalent a la gestió dels perills alimentaris (SGSA). S’anomena aquest sistema de control de qualitat, basat en els mateixos principis del sistema homòleg de gestió de la seguretat alimentària APPCC, Anàlisi de Conformitats i Punts de Control de Qualitat (ACPCQ).

Al llarg d’aquesta guia es revisen de forma breu els documents que estructuren un SGSA: els Plans de Prerequisits (PPR) i el Pla APPCC, els seus principis i les etapes que cal seguir en la seva aplicació, sense entrar en el detall del sistema, prou conegut pels operadors que disposen de nombroses guies per a la seva implantació. Alhora, es fa èmfasi i tracta amb més detall tot allò que sigui necessari per adaptar el sistema al control dels defectes de qualitat.

 

Font: DACC