AJUTS | 22/12/2022  Ruralcat

Disponibles els ajuts per a armadors de vaixells d’eslora total o superior a 12 metres

Aquests ajuts són per l’adquisició, per primera vegada, i instal·lació de sistemes de seguiment electrònic remot (REM).

El pressupost màxim total de la convocatòria és de 293.110,49 euros.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat l’extracte de l’Ordre de 30 de novembre de 2022, per la qual es convoquen els ajuts per a armadors de vaixells d’eslora total igual o superior a 12 metres, tenint preferència per als ajuts els armadors de vaixells d’eslora total igual o superior a 24 metres, per a l’adquisició per primera vegada, i instal·lació de sistemes de seguiment electrònic remot (REM) en el marc del Component 3 “Transformació Ambiental i Digital del Sistema Agroalimentari i Pesquer” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation.

Les bases reguladores dels ajuts es troben al Reial Decret 854/2021, de 5 d’octubre. La convocatòria s’atorga en règim de concurrència competitiva.

Podran ser beneficiaris dels ajuts els armadors de vaixells pesquers d’eslora total o superior a 12 metres, tenint preferència aquells que tinguin una eslora igual o superior a 24 metres, de la llista tercera del Registre de Vaixells i Empreses Navilieres que estiguin donades d’alta al Registre General de la Flota Pesquera i en possessió de la llicència de pesca en vigor.

El pressupost màxim total de la convocatòria és de 293.110,49 euros. La quantia de l’ajut serà de fins al 100% del cost de l’adquisició i la instal·lació dels equips nous del sistema de Seguiment Electrònic Remot, amb un límit de 15.000 euros per vaixell.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació de l’extracte al BOE (publicat el 17 de desembre de 2022). 

 

Font: DACC