ESTADÍSTIQUES | 03/01/2023  Ruralcat

Ja està disponible l’informe anual porcí de l’any 2021

A l’informe s'actualitza l'evolució del sector porcí a escales europea i catalana, els diferents factors de producció, així com els rendiments tècnics i econòmics i s’estudia també l'evolució del consum i les dades de comerç exterior, entre altres dades.

Si us interessa el món agrari i voleu estar informats de l’actualitat i les novetats, podeu fer la subscripció al butlletí a través de la web del DACC per rebre el butlletí informatiu de Novetats Estadístiques.

S’ha presentat l'Informe anual del 2021 per a la producció porcina a Catalunya, on s'actualitza l'evolució del sector porcí a escales europea i catalana, s'analitzen els diferents factors de producció, així com els rendiments tècnics i econòmics, s'hi estudia també l'evolució del consum i les dades de comerç exterior i finalment es fa una anàlisi de la cadena de valor de la carn de porc a tres nivells: a la fase de producció, a la fase de sacrifici/transformació i a la fase de distribució i venda.

L’any 2021, el cens porcí a Catalunya va ser de 8.020.892 caps, augmentant un 2,30% respecte a l’any 2020. Del total de cens del 2021, més de la meitat es localitza a Lleida, amb un volum de 4.480.726 caps. Seguidament, Barcelona, que en té 2.005.102, Girona, que comptabilitza 971.450 caps i Tarragona, més testimonial, 563.614 caps.

Durant el 2021, el consum de carn de porc per persona va ser de 0,88 kg/càpita i mes. Quant a la despesa per càpita a Catalunya, va ser de 5,75€/càpita i any, un 10,08% menys que respecte a l’any 2020. Dels productes derivats del porc, el més consumit ha estat el pernil salat (2,09 kg/càpita ) , tot i que s’ha reduït respecte a l’any anterior un 6,2%.

Pel que fa a les exportacions de productes porcins, l’any 2021 ha estat d’ 1.573.669 tones a Catalunya i 3.080.297 tones a Espanya,

augmentant respecte a l’any 2020 en un 3,69% i 3.67%, respectivament.  Els principals destins de carn de porc en l’àmbit català són Xina (36%), França (10%) i  Itàlia (8%). En quan el valor econòmic, els tres primers països són Xina (34%), França (10%) i Japó (10%).

L’informe també dona dades sobre el preu del porc. L’any 2021, el preu ha estat d’1,264 €/kg, el del garrí de 35,19 €/garrí i el de la truja de rebuig de 0,484 €/kg viu.

Si us interessa el món agrari i voleu estar informats de l’actualitat i les novetats, podeu fer la subscripció al butlletí a través de la web del DACC per rebre el butlletí informatiu de Novetats Estadístiques.