AJUTS | 04/01/2023  Ruralcat

Oberta la convocatòria dels ajuts per a la promoció de vi en tercers països corresponents a al campanya 2023-2024

Es tracta d’un ajut comunitari que promou l’exportació dels productes vinícoles a tercers països, amb la finalitat de contribuir a la millora de la seva posició competitiva i la consolidació d’aquests productes, i l’obertura de nous mercats.

El seu finançament és íntegrament a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i pot arribar a assolir el 50% de les despeses subvencionables.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha convocat els ajuts a la promoció de vi en tercers països corresponents a la campanya 2023-2024. L’objecte d’aquests ajuts és millorar la competitivitat dels vins catalans, cosa que inclou obrir i diversificar mercats vitivinícoles, i d'aquesta manera, fomentar la viticultura del territori. El seu finançament és íntegrament a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i pot arribar a assolir el 50% de les despeses subvencionables.

Aquests ajuts s’adrecen a empreses vinícoles elaboradores o comercialitzadores, organitzacions i associacions d'organitzacions de productors vitivinícoles, organitzacions interprofessionals agroalimentàries, organitzacions professionals amb activitat majoritària en el sector del vi, òrgans de gestió i representació de les IGP, DO, associacions temporals o permanents de dos o més productors, cooperatives que comercialitzin vins elaborats per a les cooperatives o per als seus associats, entitats associatives sense ànim de lucre participades exclusivament per empreses del sector vitivinícola i organismes públics amb competència per dur a terme actuacions de promoció de productes i mercats de tercers països.

Les accions subvencionables en aquesta línia d’ajut són actuacions de promoció, publicitat o relacions públiques que destaquin en particular les normes rigoroses dels productes de la Unió Europea; participació en esdeveniments, fires i exposicions d’importància internacional; campanyes d’informació, en particular sobre els sistemes comunitaris de denominació d’origen; indicacions geogràfiques i producció ecològica; estudis de nous mercats o de mercats existents necessaris per a la cerca i consolidació de noves sortides comercials; estudis per avaluar els resultats dels programes de promoció i informació, preparació d'expedients tècnics, incloses proves de laboratori i avaluacions, relatius a pràctiques enològiques, normes fitosanitàries i higièniques i també requisits de tercers països respecte a la importació de productes del sector vinícola per possibilitar l'accés als mercats de tercers països o evitar que es restringeixi aquest accés.

Podran ser objecte de promoció els productes destinats al consum directe, els vins emparats per una DOP o una IGP i els vins en què s'indiqui la varietat o varietats de raïm de vinificació. Els ajuts destinats a sortides comercials es referiran únicament als vins amb denominació d’origen i indicació geogràfica protegida i es consideren elegibles per fer la promoció tots els països tercers.

Les persones que hi estiguin interessades poden presentar la seva sol·licitud i la documentació corresponent a la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural abans del 15 de gener de 2023. Les accions i els programes de promoció s’executaran entre l'1 de maig i el 31 de desembre de 2023, ambdós inclosos.

Aquesta convocatòria suposa l’adaptació al nou Pla estratègic de la política agrària comuna (PEPAC) de la línia d’ajut a la promoció de vi en tercers països que es va engegar el 2009 i que ha tingut, al llarg d’aquests 13 anys, una gran acollida per part de les empreses i associacions del sector vitivinícola. En algunes campanyes s’han superat els 10.000.000 d’euros d’ajut per finançar inversions d’empreses i associacions catalanes de més de 20.000.000 d’euros, fet que ha comportat una empenta fonamental per a la internacionalització del sector vitivinícola català i l’increment de les seves exportacions a mercats de països tercers.

 

Font: DACC