AJUTS | 05/01/2023  Ruralcat

Convocatòria 2023 per a actuacions del Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà, SOC – Dones àmbit rural i urbà

Aquest programa té com a objectiu implementar itineraris individualitzats d'atenció i d'orientació laboral per millorar la capacitació de les dones en els àmbits rural i urbà.

Aquest programa de subvencions és una actuació que s'executa en el marc dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, dins del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

El "Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà" té com a objectiu implementar itineraris individualitzats d'atenció i d'orientació laboral per millorar la capacitació de les dones en els àmbits rural i urbà a través de la conscienciació per incrementar la seva participació en l'activitat econòmica del seu territori, fet que implicarà oferir oportunitats formatives i assessorament en els àmbits digital, tecnològic, emprenedor i d'economia social vinculat a productes endògens (dimensió local i verda), ús forestal i agrícola, activitats comercials en línia i suport a la dependència. A més, cal regenerar la vida urbana per satisfer les demandes d'una població que exigeix que aquesta vida sigui de qualitat, especialment per atendre l'economia verda i circular i la mobilitat urbana, entre d'altres. De la mateixa manera, és necessari revitalitzar les zones rurals per abordar el repte demogràfic i la recuperació de la qualitat de vida i del treball, assistint a nous reptes enfocats a les necessitats de les persones, que garanteixin la qualitat de vida, del treball i del seu temps.

Aquest programa de subvencions és una actuació que s'executa en el marc dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, dins del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Les actuacions subvencionables són itineraris individualitzats d'atenció i d'orientació laboral que tinguin com a objectiu la capacitació i la inserció de dones desocupades dels àmbits rural i urbà, i que es desenvolupen en el marc del “Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà”.

 

S'oferiran tres itineraris:

Itinerari general (inclourà un taller de competències transversals d'empoderament i reforç de la igualtat de gènere en els àmbits social i laboral i una sessió sobre el mercat de treball en general)

Itinerari verd (inclourà un taller de competències sobre ocupacions d'economia verda i una sessió sobre el mercat de treball relacionada amb les ocupacions d'economia verda),

- Itinerari digital (inclourà un taller de competències sobre ocupacions d'economia digital i una sessió sobre el mercat de treball relacionada amb les ocupacions digitals).

 

Les entitats beneficiàries de les subvencions són les entitats municipals preferentment amb una població inferior a 5.000 habitants i les corporacions locals o les entitats vinculades, les entitats locals supramunicipals que atenguin preferentment dones residents en municipis amb una població inferior a 5.000 habitants, i les entitats sense ànim de lucre, amb seu o establiment obert i activitat a Catalunya, que acreditin una experiència de mínim dos anys en la realització a Catalunya d'accions dirigides a l'acompanyament de persones aturades ajustat al seu perfil d'ocupabilitat en processos d'inserció laboral per compte d'altri o propi. Atendran preferentment dones residents en municipis de menys de 5.000 habitants.

Les persones destinatàries dels ajuts són dones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el moment d'iniciar el programa, i residents, preferentment, en municipis de menys de 5.000 habitants. Es comprovarà que les participants estan empadronades en els municipis de residència indicats. A més, hauran tenir com a mínim 16 anys en el moment de la seva incorporació al programa i  tenir qualificació o requalificació formativa professional.

El pressupost d’aquests ajuts és de 6.002.816€, i el termini són 10 dies hàbils a comptar des del 9 de gener de 2023.

 

Font: Departament d’Acció Exterior i Unió Europea