INNOVACIÓ | 16/01/2023  Ruralcat

Disponible la nova guia d’eines de gestió de la responsabilitat social per a pimes

Es tracta d’una publicació on es presenten les principals metodologies, certificacions, normes i guies existents de caràcter local i internacional amb més presència a Catalunya.

S’hi inclouen instruments com l’RScat Inicia’t, dissenyat especialment per a les empreses de dimensions reduïdes, que tenen interès a sistematitzar i comunicar les seves accions de responsabilitat social.

Involucrar-se, innovar, anar més enllà són només algunes de les qualitats de moltes de les empreses compromeses de Catalunya, un territori amb una llarga trajectòria d’iniciatives i espais de concertació social i d’impuls de la responsabilitat social i l’Agenda 2030. Són empreses i organitzacions, públiques i privades, que assumeixen un compromís voluntari envers la societat pels impactes de la seva activitat i es corresponsabilitzen dels afers comuns que afecten la sostenibilitat de l’entorn i de les persones.

Es tracta d’eixos de transformació que cada empresa treballa d’una manera diferent, gradual i progressiva; que han d’afectar totes les àrees i les persones que la integren i estendre’s per la seva cadena de valor; que han d’incorporar-se a la gestió diària i als processos i els procediments establerts des d’una mirada global, ètica, laboral, econòmica, social i ambiental.

Amb aquesta visió compartida, des de fa més d’una dècada, a la Comissió de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals, àmbit de diàleg i concertació entre les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i l’Administració de la Generalitat, es treballa conjuntament per impulsar i reconèixer les empreses que aposten per models més sostenibles.

Perquè no hi ha un únic punt de partida i tampoc un sol patró per impulsar aquests canvis, des del Consell de Relacions Laborals es posa a disposició la Guia d’eines de gestió de la responsabilitat social per a pimes.

És una publicació revisada durant el 2022, on es presenten les principals metodologies, certificacions, normes i guies existents de caràcter local i internacional amb més presència a Catalunya, com a eines útils per elaborar un pla d’acció de responsabilitat social i contribuir a l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

A més, s’hi inclouen instruments com l’RScat Inicia’t, dissenyat especialment per a les empreses de dimensions reduïdes, que tenen interès a sistematitzar i comunicar les seves accions de responsabilitat social.

La guia ofereix un conjunt d’eines a l’abast de qualsevol organització, independentment de la mida i el sector, per gestionar la seva responsabilitat social. Un procés de millora contínua i d’aprenentatge per desenvolupar models corporatius més competitius, compromesos i generadors de resultats positius, en els quals el foment del treball digne i d’unes relacions laborals de qualitat tinguin un paper fonamental.

 

Font: Treball