RAMADERIA | 25/01/2023  Ruralcat

Catalunya declarada lliure de tuberculosi bovina

L’assoliment d’aquest estatus sanitari ha estat possible gràcies a l’esforç conjunt de l’Administració i el sector que durant més de 30 anys han estat treballant en programes d’erradicació de la malaltia.

Amb l’assoliment d’aquest nou estatus sanitari, Catalunya entra en una nova fase de vigilància de la malaltia.

La Unió Europea ha declarat Catalunya com a zona oficialment lliure de tuberculosi bovina, una malaltia crònica que afecta el bestiar boví, així com d’altres animals domèstics i salvatges.

Aquest reconeixement és el fruit de l’esforç i el treball conjunt del sector, des de ramaders fins a l’Administració, empreses, laboratoris, principalment l’IRTA-CReSA i, molt particularment, del personal veterinari habilitat de les Agrupacions de Defensa Sanitària i els Serveis Veterinaris Oficials, que durant més de 30 anys de programes d’erradicació de la malaltia, han estat treballant intensament per assolir aquest objectiu i a qui el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural reconeix el seu esforç i implicació durant tots aquests anys de lluita enfront de la malaltia.

El Departament d’Acció Climàtica és el responsable de l’execució dels programes sanitaris de les malalties dels animals, d’entre els quals s’inclou el de vigilància, lluita, control i erradicació de la tuberculosi bovina, coordinat pel Servei de Prevenció en Salut Animal.

Amb l’assoliment d’aquest nou estatus sanitari, Catalunya entra en una nova fase de vigilància de la malaltia, en què la col·laboració entre l’Administració i el sector continuarà sent una peça clau pel manteniment d’aquest estatus, en el que caldrà demostrar que el 99,8% de granges i el 99,9% dels bovins es mantenen lliures de malaltia.

Aquest nou repte assolit se suma al ja aconseguit l’any 2017, quan Catalunya va ser declarada oficialment indemne de brucel·losi bovina. Així mateix, caldrà continuar treballant per a fer front a nous reptes sanitaris en el sector boví de la mateixa manera que s’ha fet amb aquestes dues malalties.

 

Font: DACC