ACCIÓ CLIMÀTICA | 30/01/2023  Ruralcat

Disponible una guia per compatibilitzar les instal·lacions fotovoltaiques amb la biodiversitat

L’elaboració del document té per objectiu facilitar la transició cap a un nou model més net, sostenible, just i democràtic, en el qual la preservació de la biodiversitat també hi sigui present.

El document incorpora recomanacions i propostes en àmbits que van des de la localització fins a vegetació, fauna, connectivitat o paisatge, entre d’altres.

Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s’ha presentat el manual ‘Criteris ambientals en els projectes de plantes solars fotovoltaiques’, una guia elaborada des del propi Departament per compatibilitzar les fotovoltaiques en terra amb la conservació de la biodiversitat

L’objectiu de la guia és facilitar els criteris que permeten incorporar el vector ambiental des de l’inici. D’aquesta manera, es persegueix maximitzar la biodiversitat en l’àmbit de les instal·lacions i, al mateix temps, facilitar-ne la tramitació

El document incorpora recomanacions i propostes en àmbits que van des de la localització fins a vegetació, fauna, connectivitat o paisatge, entre d’altres. La finalitat és que el sòl que queda lliure en una instal·lació fotovoltaica esdevingui un espai que permeti mantenir la vegetació autòctona i actuï com a hàbitat i refugi de diverses espècies animals. Per això, es treballa amb mesures com la limitació d’ús de pesticides, la minimització de la il·luminació artificial, el manteniment d’una alçada mínima de 50 cm dels captadors des de terra o l’habilitació de tanques perimetrals que no perjudiquin la fauna, entre moltes altres. Aquestes propostes fan referència tant al període de construcció com d’explotació de les instal·lacions fotovoltaiques. 

L’elaboració del document té per objectiu facilitar la transició cap a un nou model més net, sostenible, just i democràtic, en el qual la preservació de la biodiversitat també hi sigui present.

 

Font: DACC