PESCA | 31/01/2023  Ruralcat

S’han retirat més de 70.000 litres de deixalles marines al litoral català durant el 2022

El 62% dels residus retirats són bosses, ampolles, canyes i fils de pescar, envasos de plàstic, tovalloletes i mascaretes d’un sol ús.

L’índex d’esforç de triatge vist al llarg d’aquest 2022 indica que els pescadors han dedicat un total de 1.600 hores a la retirada de deixalles marines del litoral català durant la seva jornada de pesca.

Durant el 2022, més de 600 embarcacions de les confraries de pescadors de Tarragona, Barcelona i Girona van retirar del mar més de 70.000 litres de deixalles, l’equivalent aproximat a 11 camions cisterna d’aigua, segons indica l’aplicació mòbil Pesca Neta, des d’on els pescadors registren la brossa que treuen del mar.

La retirada la duen a terme tant les embarcacions de pesca d'arrossegament com les d'arts menors, que representen el 79% de la flota pesquera activa de Catalunya i més de 1.200 pescadors i mariners.

Les barques d’arrossegament han estat les que més volum de deixalles marines han pescat accidentalment, amb 56.000 litres, seguides de les arts menors, l’encerclament i el palangre.

El 62% dels residus retirats són bosses, ampolles, canyes i fils de pescar, envasos de plàstic, tovalloletes i mascaretes d’un sol ús. Les tovalloletes d’un sol ús són el component majoritari de la fracció dels plàstics.

La implicació dels pescadors en aquesta guerra contra el plàstic s’emmarca dins el programa Pesca Neta, una acció col·lectiva mitjançant la qual les confraries de pescadors catalanes, coordinades per les federacions territorials de confraries de pescadors i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, han organitzat un sistema de recollida de les deixalles marines que els pescadors es troben en la maniobra de pesca. El projecte incorpora embarcacions de totes les modalitats de pesca i permet fer visible el paper del pescador en la lluita contra el plàstic al mar.

Per consolidar aquest sistema de recollida de deixalles marines, el Departament d’Acció Climàtica i Alimentació destina a aquesta iniciativa un milió d’euros cada any, que es reparteix entre les federacions de confraries de pescadors catalanes que hi participen. Són ajuts cofinançats en un 75% pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), adreçats a impulsar actuacions de divulgació i conscienciació a la ciutadania sobre la importància de la lluita contra la brossa marina i l’imprescindible paper del sector pesquer en la neteja dels nostres oceans.

Aquesta iniciativa permet enretirar deixalles marines, contribuir a la recuperació del medi marí, compensar el sector pesquer per la dedicació a aquestes iniciatives, avaluar la incidència que té el factor humà sobre la contaminació dels nostres mars, conscienciar els pescadors i la ciutadania de la importància de millorar la gestió dels residus que es generen i augmentar i millorar la imatge dels pescadors davant de la societat en general.

L’índex d’esforç de triatge vist al llarg d’aquest 2022 indica que els pescadors han dedicat un total de 1.600 hores a la retirada de deixalles marines del litoral català durant la seva jornada de pesca. La Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona és la que triga més temps a seleccionar les deixalles marines per volum pescat. També s’ha observat que és la flota d’arts menors d’aquest territori la que té més despesa de temps a triar per volum de deixalla. El motiu principal és la concentració de tovalloletes en aquesta zona. Cal destacar que aquesta tipologia de residus es localitzen en la categoria dels plàstics.

Aquestes dades coincideixen amb altres estudis que constaten que les zones més poblades són les que acumulen més plàstics en els fons marins, a causa, sovint, d’una combinació d’excés de població i una manca en l’eficiència de la gestió dels residus.

Si analitzem la dedicació de cada territori: a Girona, les 190 embarcacions que hi van participar hi van dedicar 650 hores de la seva jornada. A Tarragona, hi van participar 41 embarcacions, que els van suposar 150 hores de feina. Finalment, a Barcelona van ser 44 embarcacions, que van necessitar 790 hores de la seva jornada de pesca per retirar i triar les deixalles trobades.

Pesca Neta segueix any rere any, des de la Direcció General de Política marítima i Pesca sostenible, en el marc de l’Estratègia marítima de Catalunya, que continua donant suport a l’important paper dels pescadors, amb la finalitat de protegir i cuidar els ecosistemes marins en el marc d'activitats pesqueres sostenibles.

 

Font: DACC