FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 06/02/2023  Ruralcat

El proper dilluns 13 de febrer s’obren les inscripcions a nous cursos a distància

El proper dilluns dia 13 de febrer s’obriran les inscripcions a 5 cursos a distància que ofereix el Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat. El període d’inscripció finalitzarà el 22 de febrer.

El període d’inscripció finalitzarà el 22 de febrer.

Els cursos que s’ofereixen són els següents:

 

QUALIFICAT. Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre l'ús i la manipulació de productes fitosanitaris, que permet, alhora, obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell qualificat que exigeix la normativa vigent (DECRET 61/2015, de 28 d’abril).

Dates: Del 07/03/2023 al 19/05/2023

Durada: 60 h

Cost de la inscripció: 85 €

 

Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius

Aquest és un curs obert a tothom, però està especialment adreçat a l'alumnat que segueix un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

Dates: Del 07/03/2023 al 26/05/2023

Durada: 60 h

Cost de la inscripció: 65 €

 

Sensibilització mediambiental

El curs de Sensibilització mediambiental conforma un paquet de formació que dóna els coneixements bàsics i indispensables per tal d’orientar una explotació agropecuària en un entorn sostenible i d’aprofitament de recursos.

Dates: Del 07/03/2023 al 24/03/2023

Durada: 10 h

Cost de la inscripció: 15 €

 

PORCÍ. Curs de gestió ambiental i de lluita contra el canvi climàtic en granges porcines

Aquest curs va dirigit als treballadors d’explotacions porcines, per tal de donar compliment a la modalitat A de l’ORDRE ACC/181/2021, de 23 de setembre, que indica la formació mínima que han d'efectuar tots i totes els/les ramaderes d’explotacions porcines de Catalunya.

Dates: Del 07/03/2023 al 17/03/2023

Durada: 5 h

Cost de la inscripció: 25 €

 

El taller

Aquest és un curs obert a tothom però està especialment adreçat a l’alumnat que segueix un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

Dates: Del 07/03/2023 al 28/04/2023

Durada: 39 h

Cost de la inscripció: 54 €

 

Font: DACC 

Informació relacionada