ACCIÓ CLIMÀTICA | 10/02/2023  Ruralcat

S’impulsa la Producció Agrària Sostenible (PAS) amb l’objectiu que més del 50% de les explotacions agràries siguin sostenibles l’any 2030

La Producció Agrària Sostenible (PAS), vol fomentar la triple sostenibilitat (ambiental, econòmica i social) en el sector agrari català i té com a punt fort l’avaluació objectiva d’aquesta sostenibilitat en les explotacions agràries. La certificació en PAS, que serà voluntària, i permetrà acreditar legalmentavalar l’esforç en matèria de sostenibilitat que facinfan les explotacions sostenibles agràries catalanes, identificant els seus productes amb l’objectiu de fer arribar el missatge als consumidors i a la societat en general.

La Producció Agrària Sostenible és el nou model productiu que s’està impulsant amb la elaboració de la nova Llei de Producció Agrària Sostenible, per part del Govern de la Generalitat.

Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es va presentar el projecte de Producció Agrària Sostenible (PAS) a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP27), amb l’objectiu que més del 50% de les explotacions agràries siguin sostenibles l’any 2030

Per impulsar aquesta transformació del model productiu, el Govern està elaborant la nova Llei de Producció Agrària Sostenible, de la que ja s’ha fet la consulta pública prèvia. Alhora, es desenvoluparà la certificació de Producció Agrària Sostenible (PAS), que serà voluntària i que permetrà acreditar les explotacions agràries catalanes que duguin a terme pràctiques sostenibles podent identificar els seus i generant un valor afegit.

A més, s’està elaborant una guia de bones pràctiques, que ajudarà al sector a implementar les pràctiques sostenibles recollides a la norma tècnica de la PAS. Des del bloc ambiental, la PAS contempla factors com la gestió eficient de l’aigua, la biodiversitat, el sòl, l’aire, els materials i l’energia emprada, i el benestar animal. El bloc econòmic avaluarà aspectes com els drets laborals, les condicions de vida dignes, la igualtat i la seguretat, i la salut laboral. Mentre que la fita econòmica tindrà en compte aspectes com la inversió, el risc de vulnerabilitat, l’economia local o la qualitat, el producte i la informació.

Actualment, el 9% de les explotacions agrícoles (agrupant els sistemes productius de Producció Integrada i Producció Agrària Ecològica)  i el 6% de les ramaderes (Producció Ramadera Ecològica) produeixen segons models certificats de qualitat. Per facilitar la transformació, Acció Climàtica habilitarà una calculadora de la sostenibilitat, basada en el model d’Avaluació de la Sostenibilitat per a l’Agricultura i l’Alimentació (SAFA) promogut p la FAO, amb la voluntat  que esdevingui una eina útil i d’automillora pel sector. 

Els usuaris podran obtenir el seu propi perfil de sostenibilitat a través d’una representació gràfica de l’estat de la seva explotació.

En aquest sentit, des de l’1 de gener i fins el 27 de febrer de 2023, es pot demanar l’Ajut al càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental, que pretén ajudar al sector a la digitalització de dades per tal de poder obtenir l’informe de sostenibilitat de l’explotació, que inclourà també les petjades ambientals del producte. Aquest ajut està emmarcat dins de la dimensió 1 del Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya, que vol obtenir un sistema alimentari sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular.

Els beneficiaris de l’anualitat 2023 són els titulars d'explotacions ramaderes productores de llet i els titulars de les explotacions agrícoles que tinguin més del 50 % de l’explotació de fruita dolça, amb un mínim de 2 ha, o els titulars que tinguin un mínim d’1 ha d’horta.

La Producció Agrària Sostenible (PAS) està també totalment alineada amb els objectius del Pacte Verd Europeu, que és l’estratègia de creixement sostenible i integrador de la Unió Europea.

 

Font: DACC