RAMADERIA | 14/03/2016  RuralCat/DARP

Més ajudes per al sector cunícola

El DARP ha anunciat que incrementa en 60.000 euros els ajuts als programes sanitaris i un 5% la subvenció a l'assegurança de retirada i destrucció d'animals morts a totes les explotacions cunícoles.

El sector cunícola català arrossega des de fa temps una situació complicada. Des del 2008 s’han perdut un milió de places en les explotacions i s’han tancat vora el 40% de les granges. Els darrers dos anys, també ha experimentat una clara davallada del preu percebut pels productors, situant-se per sota dels costos de producció, i una forta davallada del consum a les llars.

És per això que durant la darrera Taula Sectorial del Conill s’ha definit una bateria d'accions per pal·liar la situació.

Pel que va a la promoció del seu consum, a la fira Alimentària d’aquest any, aprofitant que Catalunya és Regió Europea de la Gastronomia 2016, es durà a terme una promoció especial de la carn de conill. També es buscaran nous formats per a campanyes que incentivin el consum i donar a conèixer els beneficis que reporta per a la salut.

 

Increment d’ajuts i subvencions

 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha anunciat un increment dels ajuts als programes sanitaris de les explotacions cunícoles de 60.000 euros respecte de l’any passat, de tal manera que la subvenció a aquesta línia tindria una quantia final de 170.000 euros.

Així mateix, també incrementarà un 5% la subvenció a l’assegurança de retirada i destrucció d’animals morts a totes les explotacions cunícoles, i, si disposen de contenidor refrigerat, un 5% addicional per a compensar els recàrrecs que han tingut aquests anys.

A més a més, el sector ha demanat un ajut de mínimis, per a millorar el finançament de les explotacions.

 

Implantació d’escorxadors a les explotacions

 

També s’ha explicat que el DARP està mantenint converses amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient sobre el Reial Decret que ha de regular els criteris de flexibilització per tal de facilitar la implantació d’escorxadors a les explotacions, fet que permetria la comercialització directa per part del productors.