REG | 14/02/2023  Ruralcat

Tot el que cal saber sobre el Pla Especial de la Sequera (PES)

El Pla Especial de la Sequera té com a objectiu assegurar l’abastament d’aigua a la població.

Per cada unitat territorial de gestió de l’aigua es determina el nivell de normalitat i tres tipus d’escenaris de sequera (Alerta, Emergència i Excepcionalitat).

El Pla Especial de Sequera (PES) és una disposició normativa que té com a objectiu assegurar l’abastament d’aigua a la població, minimitzant els efectes negatius sobre l’estat dels recursos hídrics i els impactes econòmics sobre les activitats que utilitzen l’aigua com a factor de producció en el marc d’una conca hidrogràfica.

Els dos principals Plans de sequera que afecten Catalunya divideixen la conca hidrogràfica en àmbits o unitats territorials de gestió de l’aigua, en que es determinen per a cadascuna el nivell de normalitat i tres tipus d’escenaris de sequera (Alerta, Emergència i Excepcionalitat). A través d’uns indicadors (nivell dels embassaments, nivells piezomètrics, índex pluviomètrics) determinen per a cada unitat territorial, l’escenari en que està, i s’especifiquen les accions i mesures de gestió més adequades per minimitzar l’impacte de la sequera.

El Pla especial de sequera del Districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) és va aprovar per acord de govern de la Generalitat al gener del 2020, mentre que el Pla Especial de la conca de l’Ebre al desembre de 2018.

A la conca de l’Ebre hi ha definides 21 unitats, 5 de les quals a Catalunya i al DCFC hi han definides 18 unitats. L’evolució de la sequera al DCFC es pot seguir a través del web de la sequera que l’Agència Catalana de l’Aigua actualitza diàriament per a la ciutadania, mentre que la Confederación Hidrográfica del Ebro ho publica en un Butlletí d’Indicadors de la Sequera.

 

Figura 1. Visor de la sequera de l’Agència Catalana de l’Aigua.

 

Font: Francesc Camps. IRTA - Mas Badia