RURALCAT | 15/02/2023  Ruralcat

20 anys de RuralCat: El 2012 es posa en marxa l’Oficina del Regant

Efemèrides: Aquest 2023, RuralCat celebra el seu 20è aniversari. En aquests 20 anys, s’han posat en marxa diverses iniciatives que han permès consolidar el portal com la comunitat de referència del sector agroalimentari, forestal i del món rural i marítim.

El 2012 es posa en marxa l’Oficina del Regant

L’any 2012 es va posar en marxa l’Oficina del Regant, una de les oficines virtuals de RuralCat.

Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es va crear aquesta oficina per a la promoció, la coordinació i l’organització d’actuacions de formació i transferència tecnològica en reg, i dotar d’eines de suport a la presa de decisions  i assessorament al regant.

L’Oficina també és l’altaveu de les iniciatives relacionades amb tot allò que fa referència al regadiu, i la seva funció és coordinar l’oferta formativa i de transferència tecnològica en les àrees d’agronomia, tecnologia, gestió econòmica i sostenibilitat del reg.

L’Oficina del Regant té com a objectiu fomentar l’eficiència, la competitivitat i la sostenibilitat del reg, i promoure l’ús de les noves tecnologies en gestió i programació del reg en les diferents zones de regadiu de Catalunya.

Aquesta oficina virtual compta amb diferents apartats. Un d’ells és el de les eines de reg, en agricultura i jardineria, un espai que permet guardar les dades de les pròpies parcel·les i rebre setmanalment les recomanacions de reg via correu electrònic.

Un altre és l’apartat de cursos, amb diferents formacions relacionades amb el reg. L’Oficina també disposa d’un butlletí, que es rep prèvia subscripció, el Butlletí de reg, i un apartat de notícies i articles.

Com actualitat de la present campanya, i degut al context climàtic actual, s’està treballant per incorporar, tant a l’Oficina Virtual com al Butlletí de reg, un apartat relacionat amb la sequera.

RuralCat és un web de continguts i serveis orientat al sector professional agroalimentari, forestal i del món rural i marítim que es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement.

La finalitat de RuralCat és contribuir en la transferència de coneixement i la innovació, potenciar la formació en línia, crear continguts tècnics, publicar informació rellevant per a l’activitat econòmica i generar eines de suport per a la presa de decisions.

Font: RuralCat

Informació relacionada