AJUTS | 16/02/2023  Ruralcat

Es destinen 7 milions d’euros a la recerca en adaptació i mitigació del canvi climàtic

Es vol potenciar l’anàlisi del canvi climàtic en els diferents sistemes naturals, àmbits socials i econòmics i territoris de Catalunya, i proposar noves mesures, models i línies d’actuació que contribueixin a mitigar-lo i a incrementar la capacitat adaptativa del país.

La nova línia de suport a la recerca s’alinea amb els objectius de la Llei de la ciència, l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic (ESCACC30) i la Llei del canvi climàtic.

El conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal i Farreras, i la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, han presentat una nova convocatòria d’ajuts destinada a projectes de recerca i transferència de coneixement centrats en la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic. Amb aquesta iniciativa, el Govern vol potenciar l’anàlisi del canvi climàtic en els diferents sistemes naturals, àmbits socials i econòmics i territoris de Catalunya, i proposar noves mesures, models i línies d’actuació que contribueixin a mitigar-lo i a incrementar la capacitat adaptativa del país.

La convocatòria d’ajuts està dotada amb una partida de 7 milions d’euros procedents del Fons Climàtic, i és oberta a les universitats, els centres de recerca CERCA, les infraestructures científiques i tècniques singulars, els centres del CSIC Catalunya i els centres tecnològics i les fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya.

Gestionada per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), la convocatòria adjudicarà ajuts entre 30.000 i 400.000 euros en règim de concurrència competitiva. Els criteris d’avaluació de la convocatòria prioritzaran l’adequació i qualitat científica de la proposta (35%); l’impacte dels resultats esperats i la transferència (35%), i la composició de l’equip de recerca (30%). El període d’execució dels projectes es fixa en 24 mesos.

Tal com es va dissenyar en ocasió de l’anterior convocatòria temàtica de suport a la recerca (PANDÈMIES 2020, per a projectes d’estudi sobre els efectes de la pandèmia de COVID-19 i del concepte de pandèmia sobre la societat), la nova línia d’ajuts fomenta la interdisciplinarietat dels equips de recerca. Les bases dels ajuts afavoreixen la constitució d’equips conjunts de recerca integrats per un mínim de 15 investigadors/es de grups de diferents institucions a fi de fomentar l’assoliment de resultats amb el màxim d’impacte possible.

Caldrà que les propostes de projectes de recerca i transferència de coneixement se centrin en problemes o riscos als quals donar resposta i en com hi interacciona el canvi climàtic. Aquestes són les cinc àrees temàtiques que preveu la convocatòria:

 

- Salut i benestar. Reptes per als sistemes de salut pública del país, aparició de malalties infeccioses transmeses per vectors, adaptació dels plans d’emergència i protecció civil.ç

- Societats inclusives innovadores i reflexives. La vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic té una relació directa amb la vulnerabilitat social i econòmica i la perspectiva de gènere.

- (Re)pensant el territori i l’hàbitat. L’acció climàtica ha de prioritzar la preservació, conservació i gestió de l’entorn rural i del patrimoni natural i la prevenció dels impactes del canvi climàtic sobre les àrees més densament poblades.

- Transformació industrial i digital. Les noves tecnologies de producció i de la informació són eines cabdals en l’àmbit de la mitigació i l’adaptació del canvi climàtic i mitjans imprescindibles per a la transferència del coneixement a la societat.

- Economia reactiva i del coneixement Tant el sector primari (pesca, agricultura, ramaderia) com el turístic i l’industrial mereixen anàlisis i propostes específiques amb la introducció de noves formes de gestió com ara l’economia circular, la taxonomia financera o les assegurances.

 

El suport econòmic a aquesta línia de recerca es vehicula a través del Fons Climàtic, un fons de caràcter públic, creat per la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic, com a instrument per executar polítiques i accions de mitigació i adaptació. Aquest fons es nodreix a partir del 50% de la recaptació de l’impost a les emissions de CO2 dels vehicles (turismes, furgonetes i motocicletes) i d’un 20% de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Actualment, hi ha una trentena de projectes aprovats o en marxa finançats a través del fons per un valor de més de 40 milions d’euros. A més dels ajuts per als centres de recerca presentats aquest dimecres, el fons finança ajuts a empreses en el marc del programa ProACCIÓ Green, en col·laboració amb ACCIÓ, ajuts als ens locals per a actuacions de mitigació i adaptació, i projectes com el Sistema d’Informació Dinàmica del Litoral que desenvolupa l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC); l’Assemblea Ciutadana pel Clima del Departament d’Acció Climàtica; Un mar pel Clima de l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICatMar); el Hub d’Innovació de la Fusta del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC); la Plataforma CLIMCAT sobre informació integral de models climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i el Barcelona Supercomputing Center (BSC), o el projecte d’adaptació al canvi climàtic dels 44 ports competència de la Generalitat i d’una mostra representativa de passejos del Centre Internacional d’Investigació de Recursos Costaners (CIIRC-UPC).

 

Font: DACC