PESCA | 20/02/2023  Ruralcat

Es convoquen prop d’1M€ per al foment de les organitzacions de productors pesquers

L’objectiu d’aquests ajuts és facilitar que les activitats de producció pesquera i aqüícola, incloses la transformació i comercialització, siguin econòmicament viables i competitives.

Aquests ajuts estan cofinançats en el 75% pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i en el 25% per la Generalitat de Catalunya.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural convoca prop d’1 M€ per al foment de les organitzacions de productors/es pesquers/es (OPP). D’aquest import, 154.000 euros corresponen a la línia d’ajuts corresponents a l’any 2023 destinada a la creació de les organitzacions de productors/es pesquers/es, mitjançant els quals es dona suport econòmic durant 5 anys a la implantació d’aquestes organitzacions, i 697.447,15 euros s’adrecen a la línia d’ajuts per a les actuacions realitzades l’any 2022 de preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització (PPIC) de les organitzacions de productors/es pesquers/es. Aquests ajuts estan cofinançats en el 75% pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i en el 25% per la Generalitat de Catalunya. 

L’objectiu d’aquests ajuts és facilitar que les activitats de producció de la pesca i l'aqüicultura, incloses la transformació i comercialització, siguin econòmicament viables i competitives

Les Organitzacions de Productors són elements bàsics de l’Organització Comuna de Mercats (OCM) que reforcen la posició dels productors en el mercat. La finalitat de les organitzacions de productors és permetre que productors i pescadors cooperin en la gestió dels seus recursos amb coherència econòmica i ecològica. La constitució d’aquestes OPP, de manera compatible i complementària a les Confraries de Pescadors, permet al sector pesquer el desenvolupament d’iniciatives de millora de la comercialització dels productes pesquers i contribueix a millorar la viabilitat i competitivitat del sector.

En aquest moment, hi ha reconegudes tres Organitzacions de Productors de la Pesca d’àmbit català: l’OPP Peix Blau de Catalunya que inclou 19 embarcacions d’encerclament amb una producció mitjana de 5 milions d’euros; l’OPP de la Pesca de Palamós amb 31 embarcacions adherides i una producció mitjana de 6 milions d’euros i l’OPP Peix Blau Cat Sud-Tarragona amb 10 embarcacions adherides i una producció mitjana de 3,1 milions d’euros.

Aquests ajuts contribueixen a la implementació de l’Agenda marítima de Catalunya en el sentit de reforçar el sector pesquer com un dels puntals de l’Economia Blava del país.

 

Font: DACC