ESTADÍSTIQUES | 23/02/2023  Ruralcat

Disponibles les dades d’exportacions agroalimentàries catalanes de l’any 2022

Catalunya augmenta un 15,30% les seves exportacions agroalimentàries i supera per primera vegada els 14.000M€.

El sector agroalimentari impulsa el conjunt de les exportacions catalanes i es manté com a motor de l’economia catalana.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha presentat les dades d’exportacions agroalimentàries catalanes de l’any 2022, a partir de les dades que ha fet públiques l’AEAT (Agència Estatal d'Administració Tributària). Catalunya ha superat per primera vegada els 14.000 milions d’euros en les seves exportacions (14.848,94 M€), augmentant un 15,30% en valor en comparació amb les dades de 2021. El decreixement en volum (-4,23%) respon a l’impacte de la baixa producció del sector de la fruita i horta (a causa de factors climatològics) i dels cereals i molineria (directament afectats pel conflicte d’Ucraïna i usats aquest 2022 per autoconsum). De fet, si es deixen de banda aquests dos sectors, les exportacions del sector agroalimentari es mantenen en volum (+0,17%). Així i tot, es tracta d’una xifra menor a la mitjana de l’Estat (-6,01%) i en la línia de la UE.

El sector agroalimentari impulsa el conjunt de les exportacions catalanes i es manté com a motor de l’economia catalana (amb un pes de 43.088M€, el sector representa el 19,2% del PIB català). Prova d’això és que un de cada set euros exportats per Catalunya provenen de les exportacions agroalimentàries (15,64%). Actualment, les vendes a l’exterior agroalimentàries de Catalunya equivalen al 6,47% de PIB català. Catalunya manté el superàvit comercial agroalimentari que va aconseguir per primera vegada el 2019, situant-se el 2022 en una taxa de cobertura del 104,86%, gràcies, en part, a la millora de l’eficiència i millora competitiva de les empreses del sector.

Catalunya torna a liderar el comerç exterior agroalimentari de l’Estat espanyol i exporta aliments per sobre de la mitjana del conjunt de l’Estat (+13,20%) i del conjunt de la UE (+11,82%). Les vendes de productes agroalimentaris catalans a l'exterior durant 2022 representen gairebé una quarta part del total de les exportacions agroalimentàries de l'Estat 22,18%.

 

Partint de l’Índex de la Promotora d’Exportacions Agroalimentàries (Prodeca) que reagrupa diverses subpartides del codi TARIC en 7 subsectors per simplificar l’anàlisi de les exportacions agroalimentàries, tots els sectors creixen en valor a excepció del sector de la fruita i horta (-4,35%), a causa del descens de la producció a causa de les gelades de l’any passat. Els sectors més exportadors continuen sent el carni i el fine food que representen respectivament el 35,25% i el 28,70%. El carni incrementa el valor en 13,88% i es fa menys depenent del mercat xinès i diversificant a altres mercats. La Xina continua sent el principal destí del porcí català tot i que, aquest mercat n’ha reduït un 53% les seves importacions mundials i un 35% de les catalanes. El porcí (61,78% del sector carni) manté pràcticament el volum exportat (-0,39%) i n’incrementa el valor (+11,54%). Els embotits i elaborats presenten un molt bon increment, tant en volum (+14,15%) com en valor (+22,98%). El fine food continua sent el segon sector exportador amb un volum de negoci de 4.275,64M€, un 18,42% més que el 2021 i incrementant el volum en un 3,65%. 

 

Els olis vegetals ocupen la tercera posició, desbancat a la fruita i horta que passa a ser el quart sector exportador. En aquest segment destaca l’oli d’oliva que representa el 35,61% del valor de negoci d’aquest sector i que incrementa un 38,66% en valor i un 12,42% en volum, influït positivament per les vendes als Estats Units, on Catalunya ha aconseguit recuperar les posicions del lideratge al mercat de l'oli després de superar els efectes dels aranzels.

 

Cereals i molineria decreixen en volum exportat (-10,63%) per l’efecte de la mancança de cereals arrel del conflicte d’Ucraïna (el poc cereal que normalment s’exporta s’ha usat, en general, per autoconsum). Així mateix, incrementen el valor en un 20,98% per l’augment de les vendes de llavors, que representen més del 77% del gruix de les exportacions del sector del cereal i molineria, tant en valor (77,06%) com en volum (77,10%).

 

El sector del vi i cava en conjunt creix un 1,97% en valor tot i decréixer un 2,77% en volum (el decrement en volum mitjà de la UE ha estat del 8,67%. França ha reduït el seu volum d’exportació en un 9,97% i 7,41% Itàlia). El cava per la seva banda, es consolida com a motor del sector amb el 50,34% del valor i 55,09% del volum exportat i creix un 5,11% en valor i un 6,75% en volum. El vi, en canvi, decreix un -3,23% en valor i un -17,38% en volum per la davallada dels dos principals mercats de destí, el Regne Unit i els EUA, que representen més del 28%.

 

El sector del peix i marisc consolida la tendència a l’alça i creix per segon any consecutiu (13,52% en valor i 15,39% en volum). El nombre de països al qual s’exporta es manté estable (198). França continua sent el primer país receptor mentre que Itàlia passa a ser el segon destí superant la Xina, que se situa en tercera posició seguida d’Alemanya, Portugal i Regne Unit.

 

La UE continua sent receptora de pràcticament la meitat de les exportacions agroalimentàries catalanes (55,85%), amb un creixement del 20,06%. La resta d’exportacions (44,15%) va destinats a mercats tercers. Hi ha increments significatius a les regions d’Amèrica Llatina (39,03%), Amèrica del Nord (28,47%), Orient Mitjà (23,66%) i d’Oceania (60,01%) així com lleus decreixements a Àfrica (-1,34%) i Àsia (-0,37%).

Pel que fa al nombre d’empreses exportadores del sector agroalimentari, Catalunya compta amb un 4,9% més d’empreses exportadores regulars (aquelles que acumulen, com a mínim, 4 anys consecutius de vendes a l’exterior) arribant a les 2.905 (+130 empreses). El sector agroalimentari ha demostrat una gran fortalesa exportadora en els darrers exercicis i es tracta de l’únic sector econòmic que ha mantingut un creixement sostingut en les vendes internacionals superant les diverses adversitats que ha afectat al comerç internacional. L’agroalimentari català es manté com tercer sector econòmic exportador de Catalunya per sota de les semi manufactures i dels béns d’equip amb qui ha anat retallant distància. Demostrant la seva competitivitat als mercats exteriors pel seu valor afegit, en els darrers 10 anys les exportacions agroalimentàries catalanes han crescut un 89,88% en valor i un 28,40% en volum.

 

Durant la presentació de l'informe, també es va fer balanç de les actuacions de l’any 2022 en l’àmbit de la comercialització internacional per part de Prodeca. L’entitat va tancar l’any realitzant més de 60 actuacions comercials internacionals, entre participacions en fires internacionals, trobades de negoci, promocions en punt de venda, catàlegs comercials, actuacions de promoció ‘Catalan Food’ i Business Forum, que van comptar amb la inscripció de 1.700 empreses i una ràtio de fidelització de prop del 50% (la meitat de les empreses a les quals va donar servei Prodeca van repetir en una o més actuacions). En línia amb el propòsit d’orientar les empreses agroalimentàries en la seva expansió internacional, des de Prodeca s’ha consolidat l’acompanyament a les empreses directament als mercats de destí, amb professionals amb experiència en el sector, tant en l’àmbit català com del país de destinació. L’entitat va disposar el 2022 d’una xarxa a través de Delegacions del Govern i Antenes en mercats estratègics per reforçar l’assessorament i acompanyament a les empreses que volen implementar-se o consolidar la seva presència en aquests països, en especial a Mèxic, Alemanya, Estats Units, Amèrica Llatina, Àfrica, Orient Mitjà, Euràsia, Xina, Corea del Sud, Japó, Taiwan i Singapur.

Per a aquest 2023, Prodeca ha fixat el seu calendari d’actuació en 13 mercats diana, països estratègics i que actualment suposen més de la meitat del consum mundial en alimentació i un potencial de creixement superior al 13% per als tres anys vinents. Aquests mercats són Alemanya, Aràbia Saudita, Brasil, Colòmbia, Corea del Sud, Estats Units, Ghana, Japó, Mèxic, Nigèria, Regne Unit, Xina i els països de la conca del Mediterrani. Prodeca ha plantejat un reforç dels seus projectes en aquests mercats i actuacions comercials específiques, com l’organització del Catalan Food Business Forum que se celebrarà a Barcelona del 12 al 14 de juny.

Una altra de les novetats és la posada en marxa del Baròmetre d’Exportacions Agroalimentàries, una eina de monitoratge trimestral de les xifres empresarials més rellevants de l’activitat exportadora del sector agroalimentari de Catalunya. La publicació de la primera onada del Baròmetre està prevista a principis d’abril i recollirà les principals dades d’activitat, productes i destins de les empreses agroalimentàries catalanes del primer trimestre del 2023. El Baròmetre comptarà amb dades qualitatives d’un panell de 100 empreses representatives i complementarà els resultats quantitatius de les dades d’exportacions del conjunt del sector.

 

Font: DACC